Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 5/2016

Julkaisuajankohta 16.8.2016 20.57
Uutinen

Rikoksentorjuntaohjelmaa voi kommentoida 19. elokuuta saakka

Rikoksentorjuntaneuvoston valmisteleman Turvallisesti yhdessä -ohjelman tarkoituksena on edistää paikallista yhteistyötä rikosten, rikoksista aiheutuvien haittojen ja rikoksen uhriksi joutumisen riskin vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Ohjelma sisältää myös paljon ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vähentää rikoksen pelkoa ja lisätä turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden lisäämiseen voivat osallistua kaikki.

Rikoksentorjuntaneuvosto pyytää kommentteja ohjelmaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa perjantaihin 19. elokuuta mennessä.

Rikoksentorjuntakilpailu käynnissä ikääntyviin kohdistuvien rikosten ehkäisystä

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka voittaja edustaa Suomea vuoden 2016 Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Ikääntyviin kohdistuneiden rikosten torjuntaan kuuluvat esimerkiksi toimet, joilla pyritään parantamaan turvallisuudentunnetta tai estämään tai vähentämään taloudellista hyväksikäyttöä kuten petoksia tai maksukorttirikoksia taikka fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kuten pahoinpitelyä, lääkkeiden väärinkäyttöä tai hoidon laiminlyöntiä. Rikokset voivat olla ulkopuolisten, läheisten tai ikääntyviä hoitavien tai avustavien henkilöiden tekemiä. Kansalliseen kilpailuun voi osallistua 31. elokuuta mennessä.

Neuvosto pyytää tietoa nuorten lähisuhdeväkivallan ehkäisyhankkeista

Pohjoismaiden rikoksentorjuntaneuvostot keräävät tietoa nuorten lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä hankkeista. Hankkeiden tulisi keskittyä 13−18-vuotiaiden nuorten kokeman ja tekemän lähisuhdeväkivallan vähentämiseen ja ne voivat pitää sisällään aiheen tutkimusta, tietoisuuden lisäämistä, koulutusta tai muuta vastaavaa.

Suomalaisia hankkeita voi ilmoittaa pääsihteeri Minna Piispalle, [email protected].

Iceheartsille kansainvälinen palkinto osallistavasta toiminnasta

Icehearts ry on tehnyt Suomessa pitkäjänteistä työtä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kanssa jo 20 vuotta. Järjestö sai kesällä työstään merkittävän eurooppalaisen palkinnon (European Prize for Social Integration through Sport). Palkinnon myönsi Euroopan kaupunkiturvallisuuden foorumi (Efus) ja se jaettiin heinäkuun alussa Ranskassa järjestetyssä palkintogaalassa. Palkinto jaettiin viidessä kategoriassa, joista jokaiseen osallistui paljon hankkeita ympäri Eurooppaa. Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän Iceheartsin tunnustus tuli riskiryhmien osallistamisesta.

Efusin tiedote palkinnoista

Tapahtumia

Kriminaalityön foorumi ja seminaari vakavien rikosten sovittelusta lokakuussa Tampereella

Tampereella järjestetään 18.10.2016 Kriminaalityön foorumi ja seuraavana päivänä 19.10. Vakavien rikosten jälkisovittelu -hankkeen loppuseminaari. Molemmat tilaisuudet järjestetään Sokos Hotel Tornissa. Kriminaalityön foorumissa keskustellaan ja jaetaan kokemuksia väkivallan eri osapuolten ammatillisesta kohtaamisesta sekä jaetaan Kriminaalityön palkinto. Vakavien rikosten jälkisovittelu -hankkeen loppuseminaarissa käsitellään hankkeen tuloksia ja sen jatkoa sekä rikosten sovittelua yleisesti.

Safety 2016 -konferenssiin ehtii vielä ilmoittautua

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää tapaturmia ja väkivaltaa käsittelevän kansainvälisen konferenssin Tampereella 18.−21.9.2016. Konferenssissa on alan päättäjiä, tutkijoita ja muita asiantuntijoita ympäri maailmaa. Konferenssi järjestetään Tampere-talossa, siihen voi ilmoittautua ennen tapahtuman alkua tai paikan päällä.

Julkaisuja

Varojen väärinkäyttö yleisin korruption muoto Suomessa

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa on tarkasteltu korruptiorikollisuutta Suomessa vuosina 2011−2014. Yleisimpiä korruption muotoja ovat tutkimuksen mukaan varojen väärinkäyttö, tiedon väärinkäyttö ja salassa pidettävän tiedon paljastaminen. Korruptio on yrityssektorilla yleisempää kuin julkisella sektorilla. Yrityssektorilla korruptiotapaukset ovat joko yritysten sisäisiä tai välisiä, julkisella sektorilla toimijoiden keskinäinen korruptio on harvinaista. Myös katukorruptio on Suomessa harvinaista.

Suvi-Tuuli Mansikkamäki & Vesa Muttilainen: Poliisin tietoon tullut korruptiorikollisuus Suomessa 2011−2014. Poliisiammattikorkeakoulu 2016.

Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät rikosepäilyt eivät ole nousussa

Sisäministeriö on julkaissut ekstremismin tilannekatsauksen 1/2016. Uudessa tilannekatsauksessa tarkastellaan ekstremistisiä rikoksia Suomessa vuonna 2015. Tilannekatsauksen mukaan äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen toiminta aktivoituivat ja tulivat näkyvämmiksi viime vuonna, mutta väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät rikosepäilyt eivät kasvaneet. Katsauksessa eritellään väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvien rikosten piirteitä, tekijöitä ja teko-olosuhteita.

Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2016: Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät rikokset 2015A. Sisäministeriö 2016.

Lapsuuden olosuhteet heijastuvat nuorten hyvinvointiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusseuran tutkimuksen mukaan nuorten aikuisten hyvinvoinnissa on suuria alueellisia eroja. Tutkimus perustuu THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineistoon. Tutkimuksessa havaittiin, että lapsuus vaikuttaa merkittävästi nuoren myöhempään hyvinvointiin. Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin, mutta osa on kohdannut ongelmia, jotka voivat olla seurausta esimerkiksi huonosta taloudellisesta tilanteesta perheessä. Tutkimuksessa on kartoitettu tietoja myös nuorten aikuisten rikollisuudesta. Tutkimuksen tekijät korostavat ennaltaehkäisevän työn ja riittävän varhaisen puuttumisen merkitystä nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Ristikari ym.: Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. THL 2016.

Opettajien aktiivisuus auttaa ehkäisemään koulukiusaamista

VTM Anne Haataja on tutkinut KiVa Koulu -toimenpideohjelman vaikuttavuutta elokuussa Turun yliopistossa tarkastetussa psykologian väitöskirjassaan. Turun yliopistossa kehitetyn ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista ja tarjota kouluille välineitä siihen puuttumiseen. Haataja havaitsi tutkimuksessaan, että ohjelman toteuttamisessa on suuria eroja koulujen välillä. Opettajien sitoutuminen ohjelmaan ja sen aktiivinen toteuttaminen paransivat ohjelmasta saatuja tuloksia. Koulun sitoutuminen ohjelmaan edistää kiusaamisen tunnistamista, mutta pitkäkestoisen kiusaamisen tunnistamisessa on silti edelleen puutteita.

Anne Haataja: Implementing The KiVa Antibullying Program: What Does It Take?. Turun yliopisto 2016.

Uutiskirje