Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 6/2017

Julkaisuajankohta 6.10.2017 19.17
Uutinen

Nettivihje voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana oli tänä vuonna kyberturvallisuus. Kilpailun voittajaksi valittiin Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje-palvelu, johon voi ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavasta sisällöstä verkossa. Nettivihjeen asiantuntijat analysoivat palveluun tulleita vihjeitä ja tieto laittomasta materiaalista toimitetaan Keskusrikospoliisille. Toiminnalla on suuri merkitys lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyn ja lapsiuhrien auttamisen kannalta. Nettivihje edustaa Suomea joulukuussa Tallinnassa järjestettävässä Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa.

Lisätietoa Nettivihjeestä ja rikoksentorjuntakilpailusta

Neuvosto keskittyy vuonna 2018 lähiympäristön turvallisuuteen

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 2.10. ympäristöministeriössä keskustelemaan muun muassa lähiympäristön turvallisuudesta, joka päätettiin neuvoston ensi vuoden teemaksi. Aiheesta kuultiin kokouksessa alustus Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtajana Ulla-Kirsikka Vainiolta. Hän korosti, että turvallisuuden lisääminen ja rikosten ehkäisy voidaan helpostikin huomioida asuinalueiden kaavoituksessa, mutta monet ammattilaiset ja päättäjät eivät vielä tiedosta näkökulman tärkeyttä. Neuvoston vuoden 2018 toiminnassa tulee näkymään sekä rakennetun ympäristön turvallisuus että asukkaiden osallistaminen oman lähiympäristönsä turvallisuuden parantamiseen.

Rikoksentorjuntakoulutus ammatissa toimiville alkaa helmikuussa

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttama rikoksentorjuntaosaamisen verkkokoulutus alkaa helmikuussa 2018. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kuntien työntekijöille, jotka työssään käsittelevät rikollisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Maksuttomassa koulutuksessa käsitellään mm. rikollisuuteen liittyvää perustietoa, rikoksentorjunnan organisointia, kuntien työvälineitä, turvallisuustyön aihealueita ja työn arviointia. Kurssin tarkemmasta aikataulusta, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoa: erikoissuunnittelija Markus Alanko, puh. 02951 50400 ja pääsihteeri Minna Piispa, puh. 02951 50223, [email protected]

Neuvoston verkkosivut uudistuvat

Rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivut www.rikoksentorjunta.fi uudistuvat loppusyksyn aikana ja siirtyvät valtion yhteiseen verkkojulkaisualustaan. Uusille sivuille tulee paljon uutta materiaalia rikollisuuden ehkäisyn erilaisista teemoista ja menetelmistä. Samalla neuvoston teemasivustot www.vakivallanvahentaminen.fiuuteen ikkunaan ja www.turvallisuussuunnittelu.fi. Osa niiden sisällöstä siirretään pääsivustolle, mutta nyt kannattaa ottaa talteen sellaisia aineistoja, joita arvelee jatkossa tarvitsevansa. Haaste-lehden verkkosivut www.haaste.om.fi jatkavat entisellään.

Paikallinen rikoksentorjunta oli esillä Turussa 29.8.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston Turussa 29.8.2017 järjestämässä "Elinvoimaiset kunnat, hyvinvoivat kuntalaiset" -seminaarissa käsiteltiin laajasti kuntien ja kuntalaisten hyvinvointia. Esillä oli myös paikallinen rikoksentorjunta, kun neuvoston pääsihteeri Minna Piispa esitteli seminaarissa kansallista rikoksentorjuntaohjelmaa. Piispa nosti esiin asukkaiden turvallisuuden tunteen, jonka luomisessa kuntien vastuu on tärkeä. Myös ehkäisevän päihdetyön rooli kunnissa on keskeinen, sillä päihteillä tiedetään olevan yhteys rikosten tekemiseen ja rikoksen uhriksi joutumiseen.

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Lounais-Suomen poliisin vetämässä työpajassa käsiteltiin yhteistyön merkitystä turvallisuuden ja rikoksen ehkäisyn kehittämisessä. Pääsihteeri Minna Piispa ja komisario Kimmo Kulmala totesivat, että työpajaan osallistuneiden mielestä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vuoropuhelu on tärkeää ja se rakentuu monialaisen yhteistyön kautta. Kuntalaisen turvallisuuden tunne syntyy kunnassa ja tähän vaaditaan monen toimijan osallistumista. Turvallisuussuunnitelmien tekeminen kunnissa ja maakunnissa on tärkeää, mutta vieläkin keskeisempi elementti on varata resurssit niiden jalkauttamiseksi ja seurata niiden toteutumista.

Sisäisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden strategiasta 5. lokakuuta. Strategia sisältää ennakointiosion, jossa kuvataan turvallisuuteen lähivuosina vaikuttavat muutosvoimat. Tärkein sisäisen turvallisuuden haaste on laajeneva ja monimuotoinen syrjäytyminen. Strategiaan liittyvässä toimenpideohjelmassa 2017–2019 on kahdeksan kokonaisuutta ja 39 toimenpidettä. Rikoksentorjuntaneuvosto osallistuu syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen toimintamallin laatimiseen sekä maakuntien ja kuntien turvallisuustyön kehittämiseen.

Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski totesi strategian julkistamistilaisuudessa, että viranomaiset tekevät paljon työtä ja myös yhteistyötä ja luovat toimintamalleja, mutta kukaan ei ota ihmisestä kokonaisvastuuta. Syrjäytynyt nuori tarvitsee tuekseen rinnalla kulkijan, sillä hänen omat voimavaransa eivät enää riitä asioiden selvittämiseen. Velitski arvioi, että kun kokonaisvastuun ottaja määritellään ja yhteiskunnan turvaverkko pitää, syrjäytymiseen liittyvää rikollisuutta pystytään vähentämään.

Hyvä elämä – turvallinen arki. Sisäisen turvallisuuden strategia

Icehearts-toiminnan säästöt yhteiskunnalle suuret

Icehearts-toiminnan kustannuksetIcehearts-toimintamalli pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä joukkueurheilun avulla. Malli tarjoaa lapselle pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea. Toiminnan kustannusvaikuttavuutta on nyt arvioitu. Petri Hilli laski Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Helsingin Suutarilassa perustetun 12 pojan joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan varoja sosiaalityön kuluissa 857 000 €. Toiminnan avulla syrjäytyneiden, ilman koulutusta ja työtä jääneiden nuorten määrä puolitettiin. Tällaisten NEET-nuorten vähentämisen tuotto-odotus yhteiskunnalle on 1,9 milj. €. Yhden joukkueen säästöt yhteiskunnalle ovat siten vähintään 2,8 miljoona euroa. Tuloksesta on vähennetty toiminnan kustannukset. Mm. rikollisuuden kustannukset ja tulopuolelta kulutusverot kuitenkin puuttuvat vielä laskelmasta.

Lue lisää Iceheartsin sivuilla

Valtioneuvoston TEAS-haussa rikoksentorjuntaan liittyviä hankkeita

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (TEAS) määrärahat vuodelle 2018 on avattu haettavaksi 2.10.−9.11.2017. Haku on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille. Haku on jaettu eri teemoihin, jotka koskettavat eri hallinnonaloja. Haettavista hankkeista kaksi liittyy erityisesti rikoksentorjuntaan ja sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoon. Nämä hankkeet ovat 7.5 Lähiympäristön laatu koetun turvallisuuden lisäämisessä ja rikosten ehkäisemisessä ja 7.6 Rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuus.

Hakuilmoitus ja lisätietoa määrärahan hakemisesta

Sisäasioiden EU-rahastojen haut käynnissä

Sisäasioiden EU-rahastojen (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haut ovat käynnissä 2.10.−3.11.2017. AMIF-rahaston tukea voi hakea esimerkiksi hankkeisiin, joissa kehitetään kotouttamiseen liittyvää julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. ISF-rahaston haussa etsitään erityisesti rajaturvallisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä hankkeita. EUSA-rahaston määrärahoja voivat hakea organisaatiot, kuten tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yritykset ja järjestöt.

Lisätietoa ja hakuilmoitukset

Tapahtumia

Kumppanuuspäivä Kuntatalolla 18.10.

Vuoden 2017 Kumppanuuspäivää vietetään 18.10. teemalla "hyvinvointi ja turvallisuus". Kumppanuuspäivä kokoaa kansalaisjärjestöjen, yritysten, kuntien ja valtionhallinnon edustajia sekä tutkijoita, päättäjiä ja muita kiinnostuneita. Tilaisuuden pääpuhujana on professori emerita Briitta Koskiaho. Myös rikoksentorjuntaneuvostolta kuullaan alustus. Tilaisuuden järjestävät Maaseutupolitiikan neuvosto, Suomen Kuntaliitto ja oikeusministeriö. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Rikoksentorjunnan seminaari Oulussa 1.11.

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää yhteistyössä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa Turvallisesti yhdessä -seminaarin Oulussa 1.11.2017. Tilaisuudessa esitellään tuoretta kansallista rikoksentorjuntaohjelmaa, joka keskittyy paikallisen työn kehittämiseen sekä turvallisuuden tunteen vahvistamiseen. Seminaarissa käsitellään mm. rikoksentorjunnan kustannusvaikutuksia, kuntalaisten osallistamista, hyviä väestösuhteita sekä päihde- ja väkivaltatyötä. Tilaisuuteen voivat osallistua mm. kuntien, järjestöjen ja yhdistysten edustajat ja viranomaiset lähialueilta.

Safety Summit -turvallisuusseminaari Hyvinkäällä 16.–17.11.

Seminaarissa tarkastellaan Suomen turvallisuustilannetta yhteiskunnan ja elinkeinoelämän näkökulmasta sekä kartoitetaan kansallisia ja kansainvälisiä uhkakuvia. Aiheina on mm. uusi sisäisen turvallisuuden strategia, yritysturvallisuus ja kyberturvallisuus. Hyvinkään kaupungin ja Hyria koulutuksen järjestämä seminaari on suunnattu kaikille turvallisuusalan toimijoille, yritysten turvallisuudesta vastaaville henkilöille, viranomaisille sekä järjestöjen edustajille. 

Ohjelma ja ilmoittautuminen 2.11. mennessä

Valtakunnallinen turvallisuussuunnitteluseminaari Järvenpäässä 24.−25.1.2018

Ensi vuoden valtakunnallinen turvallisuussuunnitteluseminaari Hyvä elämä – turvallinen arki järjestetään Järvenpäässä 24.−25.1.2018. Seminaarin järjestää sisäministeriö yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa ja tilaisuuden teemana on sisäisen strategian toimeenpano. Sisäistä turvallisuutta ja sen parantamista käsitellään seminaarissa monesta näkökulmasta. Myös rikoksentorjuntaneuvosto on mukana esittelemässä toimintaansa ja pääsihteeri Minna Piispalta kuullaan puheenvuoro. Seminaari on tarkoitettu kaikille turvallisuus- ja hyvinvointityötä tekeville viranomaisille, tutkijoille ja järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajille.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen seminaariin 10.1.2018 mennessä

Julkaisuja

Turvaohjeita senioreille -oppaan päivitetty versio saatavilla

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö on päivittänyt Turvaohjeita senioreille -opasta tänä syksynä. Oppaan sähköisen version voi ladata neuvoston sivuilta tai oppaan painettuja versioita voi tilata itselleen. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan, vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä ja hakea apua ongelmatilanteissa. Päivitettyyn versioon on lisätty ohjeita erityisesti ikääntyneisiin kohdistuvilta petoksilta suojautumiseen. Turvaohjeita voi jakaa ja hyödyntää esimerkiksi vanhustyössä, kotipalvelussa, vanhusjärjestöissä ja lähipoliisitoiminnassa. Opasta on saatavilla myös ruotsiksi (versio 2014).

Tutustu oppaaseen

Painettujen oppaiden tilaukset: puh. 02951 50254 tai rikoksentorjunta(at)om.fi

Haaste-lehdessä 3/2017 teemana rankaiseminen

Kuun vaihteessa ilmestynyt teemanumero pureutuu kriminaalipolitiikan perimmäisiin kysymyksiin. Artikkeleissa pohditaan rankaisemisen oikeutusta historian ja filosofian näkökulmasta, kansan oikeustajua sekä nykyisen seuraamusjärjestelmän toimivuutta. Rikoksentorjunta-palstan aiheena on asukkaiden kuulemisen ja osallistamisen keinot, joiden käyttöä peilataan kuntien turvallisuusvastaaville suunnatun kyselyn alustaviin tuloksiin.

www.haaste.om.fi

Kouluterveyskysely paljastaa puutteita nuorten hyvinvoinnissa

Uusimman Kouluterveyskyselyn tuloksista käy ilmi, että lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on eroja eri luokka-asteilla ja oppilaitoksissa. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat kokevat keskimäärin voivansa paremmin kuin 8. ja 9. luokan oppilaat. Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin kokemukset ovat keskenään erilaisia ja rakentuvat eri tekijöistä. Syrjivää kiusaamista on kaikilla luokka-asteilla, mutta eniten sitä koetaan yläkoulussa. Yli 40 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista, toimintarajoitteisista ja ulkomailla syntyneistä nuorista kokee syrjivää kiusaamista. Positiivinen tulos kyselyssä on, että nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt ja täysin raittiiden nuorten osuus on kasvanut. Nuorten hyvinvointieroihin voidaan puuttua oppilaitoksissa, jossa ammattilaisten avun on oltava helposti saatavilla.

Lisätietoa Kouluterveyskyselystä 2017

Uutiskirje