Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 6/2018

Julkaisuajankohta 20.12.2018 16.38
Uutinen

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voitto Suomeen

Vuoden 2018 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) voitti Forssan malli, jossa väestöryhmien välisiä konflikteja puretaan yhteisösovittelun keinoin. Yhteisösovittelu oli Forssan kaupungin vastaus väkivaltaisiin yhteenottoihin paikallisten nuorten sekä vastaanottokeskusten asukkaiden välillä syksyllä 2016. Sovittelu tuotti tulosta: väkivalta loppui ja tilanne rauhoittui. Mallin toteuttivat Hämeen poliisilaitos ja Naapuruussovittelun keskuksen sovittelijat.

ECPA-kilpailun teemana oli poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Kansainvälinen raati arvosti sitä, että sovittelun avulla yhteisössä käynnistyi oppimisprosessi, joka mahdollisti toisen osapuolen näkökulman ymmärtämisen ja vuorovaikutuksen luomisen. Mallin yhteys rikosten ehkäisyyn on selkeä ja mallilla onnistuttiin vähentämään rikoksia ja rikoksen pelkoa. Raati piti hyvänä myös hankkeen laaja-alaista yhteistyötä.

Lue lisää mallista ja kilpailun tuloksista Haaste-lehdestä

Uusi rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran

Rikoksentorjuntaneuvoston uuden kolmivuotiskauden ensimmäinen kokous pidettiin 19. joulukuuta. Kokouksen asialistalla oli neuvoston työvaliokunnan ja tutkimusjaoston asettaminen. Jaoston puheenjohtajana jatkaa professori Janne Kivivuori. Lisäksi nimettiin Haaste-lehden uudeksi päätoimittajaksi tutkijatohtori Elsa Saarikkomäki ja tehtiin oikeusministeriölle esitys Haasteen toimitusneuvostoksi kaudelle 2019–2021. Esitys hyväksyttiin sellaisenaan. Lisäksi kokouksessa ideoitiin seuraavan kolmen vuoden teemoja ja toimintaa learning cafe -menetelmän avulla. Vuoden 2019 erityisenä teemana neuvoston toiminnassa on nuorten huumesidonnainen rikollisuus.

 

Vielä ehtii hakea rikoksentorjunnan täydennyskoulutukseen

Laurea-ammattikorkeakoulu ja rikoksentorjuntaneuvosto toteuttavat yhdessä täydennyskoulutuksen paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä ja rikosten ehkäisystä. Koulutus on 5 op arvoinen ja osallistujilleen ilmainen. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää ja muuten opiskellaan lähinnä verkko-oppimisympäristössä. Koulutus alkaa 6. helmikuuta ja siihen voi hakea 21. tammikuuta saakka. Paikkoja on rajoitettu määrä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Laurea-AMK:n sivuilla

 

Poliisin uusi strategia siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn

Poliisin uuden ennalta estävän toiminnan strategian tavoitteena on vahvistaa ihmisten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää rikosten ja häiriöiden taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia. Vuonna 2019 strategian toimeenpanossa on viisi kärkiteemaa: Ankkuri-toiminnan kehittäminen edelleen, poliisitoiminta lähiöissä ja harvaan asutuilla alueilla, yhteistyö oppilaitosten kanssa, naisiin kohdistuvan ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen sekä toiminta vähemmistöjen kanssa.

Lue lisää poliisin strategiasta

 

Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen haku alkaa pian

Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahojen haku käynnistyy vielä tämän vuoden puolella. Hakuohjeet ja tietoa teemoista tulee oikeusministeriön verkkosivuille.

 

Tapahtumia

Turvallisen asuinympäristön työpajaan 5. helmikuuta voi vielä ilmoittautua

Pohjois-Irlannin kokemuksista ja vastakkainasettelua purkavasta työotteesta kuullaan oikeusministeriön, rikoksentorjuntaneuvoston, Naapuruussovittelun keskuksen sekä Depolarize.fi-hankkeen järjestämässä työpajassa 5. helmikuuta. Lisäksi ideoidaan työotteen soveltamismahdollisuuksia Suomessa ja käytännön ratkaisuja asukkaiden turvallisuuden tunteen parantamiseen. Työpaja on suunnattu asuinalueilla turvallisuushuolia ja häiriöitä työssään kohtaaville toimijoille, kuten isännöitsijöille, asumisneuvojille, yhteisökoordinaattoreille, asuinalueilla toimiville järjestöille ja poliiseille.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (25.1.mennessä)

 

Ennakkotieto: seminaari lähiympäristön turvallisuudesta 19. maaliskuuta

Rikoksentorjuntaneuvosto, ympäristöministeriö ja VN-TEAS-toiminta järjestävät 19.3.2019 Helsingissä seminaarin, jossa julkaistaan tutkimus lähiympäristön turvallisuudesta. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan tammikuun aikana. Varaa aika jo kalenteristasi!

 

Julkaisuja

Haaste-lehdessä 4/2018 teemana ”uusi kontrolli?”

Haasteen verkkoversioon poimitut artikkelit käsittelevät mm. rikoskontrollin muutoksia, turvallisuuspuheen lisääntymistä lainsäädäntötyössä, yksityisen turvallisuusalan roolia, nuorten ja kauppakeskuksen vartijoiden kohtaamisia, lastensuojelulaitosten kontrollikäytäntöjä ja koulujen järjestyksenhallintaa. Rikoksentorjunta-palstalla neuvoston pääsihteeri Minna Piispa arvioi panostusta rikoksentorjuntatyöhön ja ennalta ehkäisevän työn arvostusta. Kriminologia-palstan aiheena on alkoholin ja väkivallan ajaton yhteys.

www.haaste.om.fi

 

RIKU-lehden teemana väkivaltarikokset

Lehdessä paneudutaan muun muassa katuväkivaltaan, sisarusten väliseen vakavaan väkivaltaan ja lasten väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Haastateltavana lehdessä on kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski.

RIKU-lehti 3/2018

 

Pohjoismainen kriminologian yhteistyöneuvosto uudisti verkkosivunsa

Pohjoismainen kriminologian yhteistyöneuvosto (NSfK) avasi joulukuussa uudet verkkosivut. Sivuilta löytyy tutkimusraportteja ja tietoa toiminnasta ja apurahoista. NSfK:n kolmivuotinen puheenjohtajuus siirtyy vuoden vaihteessa Suomelta Ruotsille.

NSfK:n verkkosivut

 

Korruptiontorjunnan teemasivut avattu

Oikeusministeriön uuden verkkopalvelun kautta kansalaiset ja eri toimijat saavat tietoa Suomessa esiintyvästä korruptiosta ja työkaluja ilmiön torjuntaan. Sivuston sisällön on tuottanut korruptionvastainen yhteistyöverkosto.

Korruptiontorjunta.fi

 

Rikoksentorjuntaneuvosto toivottaa rauhallista joulua!

 

Seuraa rikoksentorjuntaneuvostoa (@rtneuvosto) myös Twitterissä!