Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 7/2017

Julkaisuajankohta 20.11.2017 15.36
Uutinen

Rikosten ehkäisy kunnissa vaatii yhteistyötä ja aktiivisuutta

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Kuntaliitto toteuttivat alkuvuodesta 2017 kunnille kyselyn, jolla selvitettiin rikoksentorjunta- ja turvallisuustyön organisoimista kunnissa. Kyselyn mukaan joka kymmenennessä kunnassa rikoksentorjuntatyöstä vastaa nimetty koordinaattori. Isoissa kunnissa rikoksentorjuntaa toteutetaan useammin osana kunnallista turvallisuussuunnittelua, pienissä kunnissa se taas on yleisemmin sisällytetty osaksi hyvinvointisuunnittelua tai sähköistä hyvinvointikertomusta. Noin joka kuudennessa kunnassa rikosten ehkäisyn arvioidaan näkyvän hyvin kunnan strategiassa ja joka viidennessä kunnassa sen arvioidaan olevan osa kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia. Kyselyn mukaan kuntien turvallisuustyössä ei yleensä hyödynnetä laajasti asukkaiden kuulemisen keinoja. Rikoksentorjuntaneuvoston mukaan kuntien rikoksentorjuntatyön tueksi tarvitaan tukea kunnan päättäjiltä, eri sektoreiden yhteistyötä, koulutusta ja työvälineitä sekä kuntalaisten aktiivisempaa osallistamista.  

Lisätietoa kyselyn tuloksista

Rikoksentorjuntakoulutus ammatissa toimiville alkaa helmikuussa

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttama rikoksentorjuntaosaamisen koulutus alkaa helmikuussa 2018. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kuntien työntekijöille, jotka työssään käsittelevät rikollisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Maksuttomassa koulutuksessa käsitellään mm. rikollisuuteen liittyvää perustietoa, rikoksentorjunnan organisointia, kuntien työvälineitä, turvallisuustyön aihealueita ja työn arviointia. Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja siihen kuuluu kaksi lähiopetuspäivää kurssin alussa ja lopussa sekä verkko-opetusta. Koulutukseen voi ilmoittautua viimeistään 5.1.2018 mennessä, paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoa koulutuksesta Laurea-ammattikorkeakoulun sivuilla

Rikoksentorjunnan verkkosivut uudistuivat

Rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivujen ulkoasu ja rakenne on uudistunut. Verkkosivuilla välitetään tietoa rikoksentorjunnan ajankohtaisista asioista ja neuvoston toiminnasta sekä rikoksentorjunnan menetelmistä ja tutkimuksesta. Uudistetuilla sivuilla on uutta sisältöä etenkin rikosten ehkäisyn perusteista, vastaavasti neuvoston ylläpitämistä väkivallan vähentämisen ja turvallisuussuunnittelun teemasivuista on luovuttu. Sivuja täydennetään jatkossa uusilla sisällöillä ja ajankohtaisilla aineistoilla, jotka liittyvät muun muassa paikalliseen rikoksentorjuntatyöhön ja kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteuttamiseen.

Tutustu uudistuneisiin sivuihin www.rikoksentorjunta.fi

Oulussa keskusteltiin 1.11. paikallisesta rikoksentorjunnasta

Rikoksentorjuntaneuvosto ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestivät tämän vuoden viimeisen alueellisen rikoksentorjuntaseminaarin Oulussa 1.11.2017. Seminaarissa puhuttiin paikallisesta rikoksentorjunnasta ja moniammatillisesta yhteistyöstä Pohjois-Suomen alueella. Esillä olivat muun muassa poliisin yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja päihde- ja väkivaltatyön organisoiminen alueella. Lisäksi keskusteltiin rikoksentorjuntaneuvoston ja Kuntaliiton toteuttaman kyselyn tuloksista ja kuntien rikoksentorjuntatyön haasteista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoa Oulun seminaarista ja aineistot neuvoston verkkosivuilla

Koosteet ja aineistot vuoden 2017 alueellisista seminaareista

Vuoden 2018 Tukholman kriminologian palkinto poliisityön kehittäjälle

Vuosittain jaettavan Tukholman kriminologian palkinnon saajaksi on valittu yhdysvaltalainen Wisconsin-Madisonin yliopiston rikosoikeuden professori Herman Goldstein, joka on tehnyt pitkään tutkimustyötä modernin poliisityön kehittämiseksi. Hänet tunnetaan erityisesti poliisin strategioissa hyödynnettävän ongelmalähtöisen ajattelun (problem-oriented policing) kehittämisestä. Palkinto jaetaan kesäkuussa 2018 järjestettävän Tukholman kriminologian symposiumin yhteydessä.

Lisätietoa palkinnon saajasta (englanniksi)

Me-säätiön datasivusto tueksi syrjäytymisen ehkäisyyn

Me-säätiö on julkaissut sivuston, jossa on monipuolista tilastotietoa suomalaisten nuorten syrjäytymisestä ja hyvinvoinnista. Sivusto antaa tilannekuvan esimerkiksi nuorten työttömyydestä, koulutuksesta, asumisesta ja mielenterveysongelmista. Tietoa ja työkaluja voi hyödyntää nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä työssä esimerkiksi kunnissa. Sivuston tavoitteena on tehdä syrjäytymistä ehkäisevää työtä näkyvämmäksi. Sivustoa kehitetään ja päivitetään jatkuvasti uusilla tiedoilla.

Me-säätiön datasivusto

Tapahtumia

Seminaari naisiin kohdistuvasta väkivallasta 23.11. Turussa

Turussa järjestetään 23.11.2017 seminaari naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen ehkäisystä. Tilaisuudessa on muun muassa väkivaltatyön ammattilaisten puheenvuoroja ja lopuksi paneelikeskustelu. Seminaarin järjestää maahanmuuttajanaisten asemaa edistävä DaisyLadies-yhdistys yhdessä muiden järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Seminaarin tapahtumasivu Facebookissa

Lisätietoa: daisyladies.turku (at) gmail.com, puh. 050 326 5064

Porttiteatterin Joulutarinoita-esitykset 6.−13.12. Helsingissä

Rikostaustaisten esiintyjien teatteriseurue Porttiteatterin Joulutarinoita-esitystä voi käydä katsomassa Helsingin Koko Teatterissa 6.−13.12.2017. Esityksessä käsitellään joulukokemuksia vankilassa ja muurien ulkopuolella. Porttiteatterin esitykset ovat ammattitaiteilijoiden ohjaamia ja esiintyjinä on vankilasta vapautuneita tai koevapaudessa olevia.

Lisätietoa esityksistä Porttiteatterin sivuilla

Julkaisuja

Kansallinen rikosuhritutkimus 2016: väkivaltakokemuksissa ei suuria muutoksia

Kansallisen rikosuhritutkimuksen uusimman kyselyn mukaan suomalaisten väkivaltakokemusten määrä oli vuonna 2016 suunnilleen edeltävien vuosien tasolla. Kuusi prosenttia vastaajista oli joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan kohteeksi vuonna 2016. Nuoret kokivat fyysistä väkivaltaa selvästi enemmän kuin vanhemmat ikäryhmät. Uhkailua oli vuoden aikana kokenut 10 prosenttia vastaajista. Väkivallan pelko lisääntyi hieman vuoden 2014 tasoon nähden. Vastaajien pelon kokemukset liittyivät sekä julkisilla paikoilla että työpaikalla kohdattavaan väkivaltaan. Omaisuusrikosten osalta kotitalouksiin kohdistuvat rikokset olivat kyselyssä edellisvuosien tasolla, mutta tavaroiden ja palveluiden ostamiseen liittyvistä huijauksista ilmoitti aiempaa useampi vastaaja.

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2016 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 23/2017.

Viharikosten määrä tasaantui vuonna 2016

Vuonna 2016 poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä laski hieman vuodesta 2015. Uskontoon tai vakaumukseen kohdistuvien viharikosten osuus kasvoi, kun taas etniseen tai kansalliseen taustaan sekä vammaisuuteen perustuvat rikokset vähenivät. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien viharikosten määrä oli lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Poliisiammattikorkeakoulu on seurannut viharikosten kehitystä nykyisessä laajuudessaan vuodesta 2008. Vuonna 2017 erityisesti internetin vihapuheeseen puuttumista on tehostettu perustamalla Helsingin poliisilaitokselle uusi vihapuhetutkintaryhmä.

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus 2016. Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 12/2017.

Uusi vihapuheopas nuorille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut 13−18-vuotiaille nuorille suunnatun oppaan vihapuheesta ja sen vaikutuksista eri sukupuolille. Oppaassa on neuvoja tilanteisiin, joissa nuori kohtaa vihapuhetta ja sekä tahoja, joilta voi hakea apua. THL:n Tasa-arvotiedon keskus on laatinut oppaan Pohjoismaiden ministeriöneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Oppaan julkaisu on osa Emme Vaikene! -kampanjaa, jolla tuetaan vihapuheen vastustamista ja siihen puuttumista. Kampanja on käynnissä 10.12. asti ja siihen voi osallistua sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoa #Emme vaikene -oppaasta ja kampanjasta

Uutiskirje