Rikoksentorjuntatyössä paikallistaso keskiössä

Julkaisuajankohta 24.11.2016 14.30
Tiedote

Hallitus on tänään antanut periaatepäätöksen kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta vuosille 2016 - 2020. Ohjelma keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä.

Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteena on kytkeä rikosten ehkäisy entistä paremmin kunnan eri suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Kuntien työn tueksi kehitetään sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoreita ja luodaan turvallisuusvaikutusten muistilista, jonka avulla rikosten ehkäisyn näkökulmia voidaan arvioida kunnallisen päätöksenteon valmistelussa. Lisäksi kehitetään keinoja arvioida rikosten ehkäisyn keinojen kustannustehokkuutta.

Ohjelma sisältää useita toimenpiteitä paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi sekä viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja asukkaiden yhteistyön parantamiseksi. Keskeistä on eri tasoilla toimivien viranomaisten roolin selkeyttäminen rikosten ehkäisyssä. Ohjelmassa parannetaan rikoksentorjunnan osaamista ja tuotetaan oppimateriaaleja rikoksen ehkäisystä paikallisille toimijoille sekä koulujen ja nuorisotoimen käyttöön.

Ohjelman tarkoituksena on lisätä asukkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä vähentämällä rikoksen uhriksi joutumisen riskiä ja rikoksista aiheutuvia haittoja. Lähtökohtana on, että yhdessä tekeminen luo yhteenkuuluvuutta ja vähentää turvattomuuden kokemista. Asukkaiden ja järjestöjen osallistumista rikosten ehkäisyyn tuetaan edistämällä verkostoitumista ja levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä mm. yhteisöllisyyden lisäämisessä ja ristiriitojen ratkaisussa.

Ohjelman tavoitteena on myös edistää asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia rikoksentorjunnan suunnittelussa ja turvallisuutta koskevissa päätöksissä. Keinoja tässä ovat kuntien turvallisuusviestinnän kehittäminen ja olemassa olevien kansalaisten kuulemisen kanavien ja osallisuuden rakenteiden hyödyntäminen.

Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman "Turvallisesti yhdessä" on valmistellut oikeusministeriön yhteydessä toimiva rikoksentorjuntaneuvosto. Ohjelman toimenpiteitä kerättiin eri puolella Suomea järjestetyissä työpajoissa. Rikoksentorjuntaohjelman toimenpiteitä (29) toteuttavat mm. rikoksentorjuntaneuvosto, eri ministeriöt, poliisi, Kuntaliitto, kunnat, aluehallintovirastot, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja useat järjestöt. Ohjelman toimeenpanoa tukee ja seuraa rikoksentorjuntaneuvosto, joka raportoi toimien etenemisestä oikeusministeriölle.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Minna Piispa, [email protected], puh. 02951 50223.

Linkit

» Turvallisesti yhdessä. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma