Rikoksia voidaan ehkäistä kustannustehokkaasti

Julkaisuajankohta 5.7.2017 19.45
Uutinen

Rikoksentorjunnan taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia analysoimalla, ovatko toimenpiteillä saavutettavat hyödyt suurempia kuin niiden kustannukset.

Rikoksentorjunnan kustannusten arvioimisen kehittäminen on osa kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteuttamista. Tieto torjuntatoimien vaikuttavuudesta on avuksi rikosten ehkäisyn suunnittelussa ja päätöksenteossa. Rikoksista seuraa yhteiskunnalle runsaasti kustannuksia, joten kustannustehokkaita rikoksentorjuntatoimia tarvitaan.

Rikoksentorjunnan taloudellisesta kannattavuudesta on valmistunut kirjallisuuskatsaus, jonka on laatinut rikoksentorjuntaneuvoston jäsen, yliopistotutkija Martti Lehti Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Katsaukseen on koottu tietoa vuosina 2000−2017 julkaistuista kansainvälisistä ja pohjoismaisista rikoksentorjuntaohjelmien kannattavuustutkimuksista. Kootut tutkimukset keskittyvät rikoksentorjunnan ohjelmiin, joita on sovellettu tai jotka ovat sovellettavissa käytäntöön ja joissa on pyritty ehkäisemään tiettyä rikollisuuden muotoa.

Kansainvälisiä tutkimuksia rikoksentorjunnan kannattavuudesta on tehty laajasti. Eniten on tarkasteltu yksilön kehitystä tukevia toimenpiteitä ja erityisen kannattaviksi ovat osoittautuneet riskiryhmien lapsille varhaislapsuudessa kohdistetut ohjelmat, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia. Kannattava ohjelma on esimerkiksi Yhdysvalloissa toteutettu terveydenhoitajan kotikäyntiohjelma (Nurse-Family Partnership), joka voidaan luokitella yksilön kehitystä tukevaksi ja yhteisöperustaiseksi ohjelmaksi. Kannattavimmiksi tilannetorjunnan menetelmiksi on tutkimuksissa arvioitu katuvalaistusratkaisut.

Pohjoismaista tutkimusta rikoksentorjuntatoimien kannattavuudesta on vielä melko vähän tutkimusta. Myös pohjoismaisissa tutkimuksissa on tutkittu eniten yksilöön keskittyviä ohjelmia. Suomalaisista ohjelmista uusintarikollisuutta ehkäisevä, yksilön muutokseen tähtäävä Omaehtoisen muutoksen ohjelma ja kaupunkikeskustan häiriökäyttäytymistä torjunut tamperelainen Viideltä saunaan, kuudelta putkaan -hanke on arvioitu tutkimuksissa kustannustehokkaiksi.

Martti Lehti: Rikoksentorjunnan kannattavuus: alustava systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 24/2017. Helsingin yliopisto.