Rikosten ehkäisy kuuluu kaikille

Julkaisuajankohta 30.6.2016 19.27 | Julkaistu suomeksi 13.11.2017 klo 19.32
Tiedote

Rikoksentorjuntaneuvoston valmisteleman Turvallisesti yhdessä -ohjelman tarkoituksena on edistää paikallista yhteistyötä rikosten, rikoksista aiheutuvien haittojen ja rikoksen uhriksi joutumisen riskin vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Ohjelma sisältää myös paljon ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vähentää rikoksen pelkoa ja lisätä turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden lisäämiseen voivat osallistua kaikki.

Ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joiden avulla selkeytetään rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin suunnitelmiin ja parannetaan rikosten ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja asukkaiden kesken ja lisätään rikoksentorjuntatyön osaamista paikallisella ja kansallisella tasolla. Ohjelmassa on yhteensä 29 toimenpidettä.

– Rikoksentorjunta on pitkäjänteistä ja monialaista toimintaa, joka kattaa laajasti erilaiset asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten toimet, jotka vähentävät rikosten, häiriökäyttäytymisen ja uhriksi joutumisen riskiä. Viranomaiset tietävät roolinsa rikosten ehkäisemisessä, mutta moni järjestö tekee ohjelmassa mainittuihin tavoitteisiin sisältyvää työtä ihan tietämättään, toteaa rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski.

Ohjelman toimenpiteillä edistetään asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista rikosten ehkäisyn suunnittelussa ja kehitetään kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä. Asukasyhdistykset ja -foorumit, nuorisovaltuustot, vammais- ja vanhusneuvostot ovat voimavara, jota kautta asukkaat voivat tuoda esiin asuinympäristönsä turvallisuuteen ja rikollisuuteen liittyviä huolia, ja siten vaikuttaa oman alueensa asioihin. Järjestöt tekevät merkittävää työtä rikoksen uhrien auttamisessa ja syrjäytymisvaarassa olevien tukemisessa, millä voidaan ehkäistä uusien rikosten aiheutumista ja lieventää rikoksista aiheutuvia haittoja. Myös asukkaat ovat tärkeä voimavara omilla asuinalueillaan, sillä yhdessä tekeminen lisää turvallisuudentunnetta.

– Tästä syystä tarvitaan myös koulutusta erilaisista rikosten ehkäisyn keinoista ja kokemusten jakamista hyvistä käytännöistä. Koordinoinnilla yhteistyö tehostuu ja vältetään päällekkäistä työtä, painottaa rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa.

Kommentoi rikoksentorjuntaohjelmaa lausuntopalvelussa

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva rikoksentorjuntaneuvosto käsittelee rikollisuuden ehkäisyyn, rikoksista aiheutuvien haittojen vähentämiseen ja turvallisuuden edistämiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä. Valtioneuvosto nimitti uuden rikoksentorjuntaneuvoston toimintakaudelle 1.10.2015−30.9.2018 ja antoi neuvostolle tehtäväksi laatia paikallista osallisuutta edistävä rikoksentorjuntaohjelma. Uusi kansallinen rikoksentorjuntaohjelma olisi voimassa 2016–2020.

Rikoksentorjuntaneuvosto pyytää kommentteja ohjelmaan lausuntopalvelu.fi -palvelussa 19. elokuuta mennessä.

Lisätietoja: Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski, puh. 02956 22405, rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa, puh. 02951 50223.