Tanska voitti Euroopan rikoksentorjuntakilpailun

Julkaisuajankohta 19.12.2014 19.02
Uutinen

Tanskan hanke "HopeNow" voitti vuoden 2014 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA). Seuraaviksi sijoittuivat Ranska ja Romania. Kilpailun teemana oli ihmiskaupan torjunta.

Tanskalainen HopeNow-järjestö tarjoaa konkreettista apua ihmiskaupan kohteiksi joutuneille ihmisille. Ihmiskaupan uhreja etsitään vankiloista, vastaanottokeskuksista ja kaduilta. Järjestö työskentelee sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet hyväksikäytetyiksi työhön, prostituutioon, kerjäämiseen, huumeiden salakuljetukseen tai muuhun rikollisuuteen liittyen. Uhreille tarjotaan ilmaista oikeusapua, terapiaa ja terveydenhoitoa sekä heitä autetaan sosiaali- ja koulutuspalvelujen piiriin ja yleensä integroitumaan yhteiskuntaan. HopeNow tekee ihmiskaupan torjuntatyötä myös ihmiskaupan lähtömaissa Afrikassa, mm. Nigeriassa, ja auttaa kotimaahansa palautettuja ihmiskaupan uhreja uuden elämän rakentamisessa, esimerkiksi oman pienyrityksen perustamisessa. Lisäksi järjestö pyrkii herättämään tietoisuutta ihmiskaupasta ja tekee koulutus- ja valistustyötä ympäri Tanskaa. HopeNow-järjestö on myös Tanskan hallituksen ihmiskaupan torjuntaohjelman virallinen yhteistyökumppani. Toiminta käynnistyi vuonna 2007 ja sen kivijalka on uhrien auttamisessa tarvittavien alojen ammattilaisten vapaaehtoistyö. Hankkeesta ei ole tehty varsinaista vaikuttavuusarviota.

Myös toiseksi tullut Ranskan hanke Ac.Sé-verkosto keskittyy ihmiskaupan uhrien auttamiseen ja on osa kansallista ihmiskaupan torjuntaohjelmaa. Verkoston nimi viittaa turvalliseen vastaanottoon ja siihen kuuluu 70 erilaista vastaanottokeskusta ja järjestöä ympäri Ranskaa. Verkosto auttaa vaikeassa tilanteessa olevia ihmiskaupan uhreja löytämään turvallisen paikan toisaalla Ranskassa. Turvallisuusarviointien lisäksi se tarjoaa oikeudellisia neuvoja ja sosiaaliapua. Lisäksi organisaatio järjestää kunnissa ihmiskaupan tunnistamiseen ja uhrien auttamiseen liittyvää koulutusta. Verkosto on toiminut vuodesta 2001 ja sen toiminnasta on tehty kaksi ulkoista arviointia.

Romania on ihmiskaupan lähtömaita. Palkittu NO-hanke pyrkii valistamaan kansalaisia ja erityisesti nuoria ihmiskaupan riskeistä. Perinteisen valistus- ja koulutustyön ohella hanke yrittää saada romanialaisia nuoria muusikkoja ja muita taiteilijoita mukaan ihmiskaupan vastaiseen työhön, sillä nuoret ovat vastaanottavaisempia ihailemiensa ihmisten viestille. Tarkoitus on saada nuoret tunnistamaan ihmiskaupan varoitusmerkkejä ja ansoja rekrytointivaiheessa. Lisäksi hanke auttaa jo uhriksi joutuneita pääsemään eroon hyväksikäyttäjistä.

ECPA-kilpailuun osallistui tänä vuonna 20 maata. Suomi otti osaa kilpailuun Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskusten yhteistyöhankkeella HAPKE 2. Tämä hanke keskittyy työperäisen ihmiskaupan torjuntaan.

Kilpailun tulokset julkistettiin Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) hyvien käytäntöjen konferenssin yhteydessä 5. joulukuuta. Tanskan hanke sai palkinnoksi 10 000 euroa ja Ranskan sekä Romanian hankkeet 5 000 euroa. Palkittujen sekä muiden kilpailuhankkeiden esittelyt löytyvät EUCPN:n uudistetuilta verkkosivuilta.