Työpaja vastakkainasettelun purkamisesta asuinalueella

Julkaisuajankohta 15.11.2018 12.02
Uutinen

Oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvosto, Naapuruussovittelun keskus sekä Koneen säätiön rahoittama Depolarize.fi-hanke järjestävät ”Turvallinen asuinympäristö ja vastakkainasettelua purkava työote”- työpajan Helsingissä 5. helmikuuta 2019.

Turvallisuuden tunne on tärkeää asukkaiden hyvinvoinnille. Kansallisissa ohjelmissa kiinnitetään huomiota vastakkainasettelun purkamiseen, toimivaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön paikallisen turvallisuuden ja asukkaiden turvallisuuden tunteen edistämiseksi. Helmikuun työpajassa etsitään käytännön ratkaisuja vastakkainasettelujen purkamiseen. Työpaja on suunniteltu asuinalueilla turvallisuushuolia ja häiriöitä työssään kohtaaville toimijoille, kuten isännöitsijöille, asumisneuvojille, yhteisökoordinaattoreille, asuinalueilla toimiville järjestöille ja poliiseille, jotka kaipaavat arkityöhönsä uusia menetelmiä ja yhteistyöideoita tukemaan Suomessa jo käytössä olevia toimintamalleja.

Työpajassa pitkän linjan sovittelun ammattilaiset Laurel Randall ja Mary Lynch kertovat Pohjois-Irlannin Belfastin kokemuksista. He esittelevät irlantilaisia esimerkkejä vastakkainasettelua purkavasta työotteesta, jossa sovittelulla on merkittävä rooli, ja työpajassa ideoidaan näiden käytäntöjen soveltamismahdollisuuksia Suomessa.

Tutustu oheiseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 25.1.2019 mennessä!

Työpajan 5.2. ohjelma

Ilmoittautumislomake 

Lisätietoja työpajasta antaa Saija Sambou, puh. 02951 50352