Uusi julkaisu turvallisuussuunnittelusta

Julkaisuajankohta 6.10.2014 19.49
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvosto ja sisäministeriö ovat yhteistyössä valmistelleet oppaan Paikallinen turvallisuussuunnittelu – Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseksi kunnissa. Opas on tarkoitettu paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen turvallisuussuunnittelutyöhön osallistuville. Oppaassa on selkeä kuvaus työn eri vaiheista sekä vinkkejä ja ideoita työn helpottamiseksi. Opas antaa turvallisuussuunnittelua jo tehneille uusia ideoita ja toimii perehdyttämisaineistona asiaan vasta ryhtyville.

» Paikallinen turvallisuussuunnittelu -opas