Vastaa kyselyyn rikoksentorjunnan koulutustarpeista

Julkaisuajankohta 9.3.2017 15.20
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvosto haluaa kehittää ammatissa toimivien rikoksenehkäisytyön osaamista.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta marraskuussa 2016. Yksi ohjelman keskeisistä toimenpiteistä on rikoksentorjuntatyön osaamisen lisääminen.

Rikoksentorjunnaksi luetaan kaikki sellaiset toimet, joilla esimerkiksi ehkäistään rikoksia ja vähennetään rikoksista aiheutuvia haittoja. Tähän kuuluu keskeisesti myös rikoksen pelon vähentäminen ja turvallisuuden tunteen parantaminen.

Rikoksentorjuntaneuvoston suunnitelmana on kehittää rikoksentorjuntatyön osaamista tarjoamalla rikoksentorjunta- ja turvallisuustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille henkilöille rikoksentorjuntakoulutusta. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunta-alan työntekijöiden lisäksi mm. poliisin, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat. Koulutusta tullaan tarjoamaan pääosin verkkokoulutuksena, jossa on ainoastaan muutama lähiopetuspäivä. Näin eri puolilla Suomea asuvilla henkilöillä on tasavertaisemmat mahdollisuudet osallistua koulutukseen.

Koulutus on maksutonta. Opiskelijat vastaavat itse mm. lähiopetuspäivien matka- ja majoituskuluista.

Nyt toteutettavalla kyselyllä halutaan kartoittaa eri toimijoiden rikoksentorjuntaosaamista ja heidän toiveitaan koulutuksen toteutuksen ja sisällön suhteen. Kysely on avoinna 10.3.–31.3.2017 ja siihen toivotaan kattavaa osallistumista.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Markus Alanko, puh. 02951 50400 ja pääsihteeri Minna Piispa, puh. 02951 50223. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]