Vuoden 2014 valtionavustukset rikoksentorjuntahankkeisiin myönnetty

Julkaisuajankohta 3.6.2014 20.08
Uutinen

Oikeusministeriö myönsi avustusta 11 rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 140 000 euroa. Rikoksentorjuntaneuvosto arvioi hakemukset ja antoi niistä lausunnon oikeusministeriölle. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 19, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 413 477 euroa. Avustusta saivat seuraavat hankkeet:

 1. Africans and African-Europeans Association ry:lle 15 000 euroa Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen maahanmuuttajien keskuudessa Helsingissä -hankkeeseen.
 2. KRIS-Tampere ry:lle 15 000 euroa Nuoret ilman rikoksia -hankkeeseen.
 3. Lasten perusoikeudet – Children's Fundamental Rights ry:lle 7 300 euroa Lasten oikeusturvaverkoston suunnitteluun ja projektin valmisteluun.
 4. Lions Club Vantaa / Korso ry:lle 2 700 euroa Turvallinen ja viihtyisä Korsomme
 5. -hankkeeseen.
 6. Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiölle 18 000 euroa Turva-hankkeeseen.
 7. Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry:lle 15 000 euroa Asukkaista turvaa toisilleen -hankkeeseen.
 8. Monika-Naiset liitto ry:lle 17 000 euroa Pilotti uusien työmenetelmien kehittämiseksi väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten ryhmätoimintaan -hankkeeseen.
 9. Oulun seudun setlementti ry:lle 15 000 euroa Via Vis -hankkeen arviointitutkimukseen.
 10. Suoja-Pirtti ry:lle 15 000 euroa Vapauden kauhu -taidepajat vapautumisvaiheen yksiköissä -hankkeeseen ja sen arviointiin.
 11. Vaasan kaupungille 15 000 euroa Koulujen ja kotien yhteistyön mahdollisuudet vahingontekojen torjumiseksi -hankkeeseen.
 12. Vaasan kaupungille 5 000 euroa Rikoksesta syylliseksi epäiltyjen nuorten tilastopiikin selvittäminen -hankkeeseen.