Vuoden 2016 valtionavustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin myönnetty

Julkaisuajankohta 21.4.2016 19.48
Uutinen

Oikeusministeriö oli varannut vuoden 2016 talousarvion avustusmäärärahasta 70 000 euroa rikoksentorjuntahankkeisiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille ja rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin.

Vuoden 2016 teemana oli maahanmuuttotilanteen synnyttämät haasteet. Avustuksilla haluttiin tukea tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa käsitellään paikallisen rikoksentorjunnan ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia puuttua maahanmuuttotilanteen synnyttämiin haasteisiin.

Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä 14 avustushakemusta. Haettujen avustusten yhteissumma oli 235 684,30 euroa.

Oikeusministeriö päätti myöntää rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin varatusta vuoden 2016 määrärahasta 70 000 euroa hakemuksissa esitettyihin kustannuksiin seuraaville 6 hakijalle:

  • Africans and African-Europeans Associationille (AFAES ry) 15 000 euroa Uussuomalaiseksi -verkostoitumis- ja integroitumishankkeeseen
  • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry:lle 18 000 euroa Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukikeskus -hankkeeseen
  • Laurea-ammattikorkeakoululle 10 000 euroa ANTURA-hankkeeseen.
  • Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveys ongelma ry:lle 6 000 euroa Parempaan tulevaisuuteen -hankkeeseen
  • Suomen afrikkalaiset työttömät ry:lle 6 000 euroa Tullaan tutuksi -hankkeeseen
  • Suomen Setlementtiliitto ry:lle 15 000 euroa Vertaileva selvitys turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista pakolaisia vastaanottavissa kunnissa -hankkeeseen.