Vuoden 2017 valtionavustukset rikoksentorjuntahankkeisiin myönnetty

Julkaisuajankohta 23.5.2017 18.08
Uutinen

Oikeusministeriö on myöntänyt 70 000 euroa avustuksia rikoksentorjuntahankkeisiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille ja rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin. Tämän vuoden avustuksilla on haluttu erityisesti edistää paikallista rikoksentorjuntatyötä, jolla tuetaan kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteita.

Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä 16 avustushakemusta. Haettujen avustusten yhteissumma oli 245901 euroa. Oikeusministeriö on päättänyt myöntää avustusta hakemuksissa esitettyihin kustannuksiin seuraaville hakijoille:

  • Maahanmuuttajien Päihde- ja Mielenterveysongelma ry:lle 22000 euroa Rikoksista irtautuminen ja yhteiskuntaan integroituminen -hankkeeseen
  • Romano Missio ry:lle 10000 euroa Teme apre – Romaninuorten tukityö -hankkeeseen
  • Suomen Pakolaisapu ry:n Naapuruussovittelun keskukselle 3000 euroa Naapuruussovittelun käsikirjan levittäminen ja sovittelutyöotteen juurruttaminen yhteistyökumppaneille -hankkeeseen
  • Suomen Setlementtiliitto ry:lle 20000 euroa Osallisuusmenetelmät paikallisen turvallisuuden- ja rikoksentorjuntasuunnittelun työkaluna -hankkeeseen
  • Fingerroosin säätiölle 13300 euroa Ikääntyneet ja talous -hankkeeseen
  • Lions Club Vantaa / Korso ry:lle 1700 euroa Tulevaisuuden Korso -hankkeeseen