Vuoden 2019 rikoksentorjunnan avustukset myönnetty

Julkaisuajankohta 24.5.2019 11.20
Uutinen

Oikeusministeriö myönsi avustusta viidelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 252 452 euroa. Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

  • Setlementti Tampere ry:lle Tesoman hyvikset -hankkeeseen  8 200 euroa. Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja varhaisnuorten parissa tehtävää työtä ja puuttua häiriökäyttäytymiseen.
  • Sexpo-säätiölle Vertaisryhmätoiminta lapsikohteista seksuaalista mieltymystä kokeville -hankkeeseen 11 800 euroa. Hankkeen tavoitteena on perustaa vertaistukiryhmä täydentämään Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteisessä SeriE-hankkeessa tehtyä yksilöllistä asiakastyötä.
  • Turun kaupungille KOTA (Koululaisten turvallisuus) -hankkeeseen 20 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on osallistaa yläasteikäiset nuoret turvallisuustiedon keräämiseen karttapohjaisen mobiilikyselyn avulla
  • Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:lle Talouslähettiläs -hankkeeseen 12 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa talouslähettiläitä vertaiskouluttajiksi kertomaan ikääntyneille taloudellisesta kaltoinkohtelusta, petoksista ja huijauksista.
  • Vuolle Setlementti ry:lle Kunniakäsitykset – ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilottihankkeeseen 18 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on avata keskustelua sekä lisätä osaamista ja tunnistamisen keinoja kunniaväkivallan monimuotoisuudesta.