Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan haettavana

Julkaisuajankohta 13.1.2014 16.10 | Julkaistu suomeksi 17.11.2017 klo 16.13
Uutinen

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2014 valtionavustuksia 140 000 euroa osarahoitukseksi rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille ja rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin.

Hakemukset tulee toimittaa 14.3.2014 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle osoitteeseen PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Avustushakemukselle on eduksi, jos toteutettava hanke tukee yhtä tai useampaa seuraavista pyrkimyksistä:

Edistää asukkaiden osallistumista rikoksentorjuntatyöhön. Esimerkkinä tästä ovat hankkeet, jotka tukevat sisäisen turvallisuuden ohjelmassa mainittua ns. naapuriapuhanketta, jonka mukaan asukkaiden turvallisuutta ja asuinalueiden viihtyisyyttä parannetaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön naapuritiimi- tai apujärjestelmä.

•Ehkäisee väkivaltaa

•Ehkäisee toistuvasti uhriksi joutumista

•Ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä

•Soveltaa ulkomailla hyviksi todettuja menetelmiä Suomessa

•Arvioi rikoksentorjuntahankkeiden vaikuttavuutta

•Vähentää ikääntyneisiin kohdistuvia rikosriskejä.

Lisätietoja antaa erikoissuunnittelija Markus Alanko, puh. 02951 50400, markus.alanko(at)om.fi.