Myymälävarkauksia ehkäistään monialaisesti

Julkaisuajankohta 1.6.2020 10.55
Tiedote

Myymälävarkauksien ehkäisemistoimia suunnitellut työryhmä ehdottaa, että myymälävarkauksia pyritään ehkäisemään alakoululaisille suunnattujen viestintäkampanjoiden avulla. Kauppiaille ehdotetaan laadittavaksi oppaita näpistysrikollisuuden käsittelemiseksi.

Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa sovittelutoiminnan edelleen kehittämistä niin sanotusta katusovittelusta saatujen hyvien kokemusten mukaisesti. Poliisin ja kaupan toimijoiden tiedonvaihtoa edistetään eri keinoin.

Rikoksentorjuntaneuvosto asetti myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän toimikaudelle 1.3.2019–28.2.2020. Tavoitteena oli koota tietoa myymälävarkauksien tilanteesta ja erityispiirteistä Suomessa ja tehdä ehdotus niiden vähentämiseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Mikko Koskinen (Kaupan liitto/turvallisuusvaliokunta) ja jäseniksi nimettiin edustajia Kaupan liitosta, vähittäiskaupasta sekä asian parissa työskentelevistä viranomaisista.

Raportti on ladattavissa osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-846-2

Lisätietoja: Mikko Koskinen, Kaupan liiton turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja, S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö, puh. 010 76 82421, mikko.koskinen(at)sok.fi

erityisasiantuntija Mika Junninen, oikeusministeriö, puh. 029 515 0406, mika.junninen(at)om.fi