Hyppää sisältöön

Rikoksentorjunnan näkökulma kaupunkisuunnitteluun

19.3.2019 12.01
Tiedote
Kuvituskuva
Tampereen Muotialassa kokeiltiin turvallisuuslähtöistä suunnittelua.

Rikoksentorjuntaneuvoston tuore katsaus käsittelee lähiympäristön turvallisuuden parantamista ja antaa suosituksia rikoksentorjunnan näkökulman huomioon ottamiseen rakennetun ympäristön suunnittelussa sekä asukkaiden osallistamisesta. Erityisen tärkeää on kuulla asukkaita suunnittelussa ja tukea asukkaiden omaa toimintaa lähiympäristönsä turvallisuuden parantamisessa.

Päivittäin käytetyn lähiympäristön koettu turvallisuus vaikuttaa olennaisella tavalla ihmisten hyvinvointiin. Rikollisuutta, ilkivaltaa ja järjestyshäiriötä sekä niihin liittyvää turvattomuudentunnetta voidaan vähentää yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Rikoksentorjunnan keinovalikoima lähiympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamisessa ulottuu rikostilaisuuksien vähentämisestä ihmisten osallistamiseen.

Rikoksentorjuntakatsauksessa käydään läpi rakennetun ympäristön elementtejä, jotka vaikuttavat rikollisuuteen ja turvallisuudentunteeseen. Koettuun turvallisuuteen suoraan ja epäsuorasti vaikuttavista tekijöistä on tehty useita tutkimuksia, mutta tutkimuksia ei tunneta ja tietoa ei käytetä systemaattisesti hyväksi suunnittelun eri tasoilla. Jatkossa rikoksentorjuntaneuvosto kokoaa ja jakaa enemmän tietoa hyvistä käytännöistä ja rikoksentorjunnan mahdollisuuksista lähiympäristön suunnittelussa mm. verkkosivuillaan (www.rikoksentorjunta.fi).

Lisäksi katsauksessa esitellään toimintamalleja, joilla voidaan lisätä turvallisuudentunnetta naapurustoissa ja asuinalueilla. Keinoja ovat mm. osallistuva budjetointi, asukaslähtöinen kaupungin kehittäminen ja ennakkoluuloja sekä konflikteja purkava toiminta. Rikoksentorjuntaneuvosto kartoitti malleja loppuvuonna 2018 verkkokyselyn kautta, mikä oli kansallisen rikoksentorjuntaohjelman 2016–2020 yksi toimenpide.

Suosituksia paikallisen turvallisuussuunnittelun avuksi

Katsauksen pohjalta rikoksentorjuntaneuvosto näkee, että suunnitteluprosesseissa pitäisi kuulla alueellisen turvallisuussuunnittelutyöryhmän asiantuntemusta sekä pyytää poliisilta lausuntoja myös rikoksenehkäisyn eikä vain liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Asukkaita tulee kuulla lähiympäristön suunnittelun eri vaiheissa ja hyödyntää kuulemisessa monipuolisesti erilaisia kuulemisen keinoja.

Rikoksentorjuntaneuvosto kannustaa kuntia kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja asukkaiden osallistamiseksi viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön tuottamiseen. Eri toimijoiden kannattaa tukea eri tavoin hyvää naapuruutta ja järjestää yhteisiä tapahtumia. Asuinalueilla esiintyvien ristiriitojen ehkäisyyn ja ratkaisuun neuvosto suosittelee dialogisia menetelmiä.

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoaa rikoksentorjuntakatsauksiin ajankohtaista tietoa rikosilmiöistä ja niiden ehkäisystä. Vuoden 2018 katsauksen laati neuvoston sihteeristö. Katsauksessa on hyödynnetty valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittaman Lähiympäristö 2.0 -hankkeen tuloksia.

Lisätietoa: Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa, puh. 02951 50223, [email protected]

Julkaisu: Rikoksentorjunnan mahdollisuudet lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa