Rikoksentorjuntakilpailu 2020 käynnistyy

Julkaisuajankohta 8.6.2020 12.30
Uutinen

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana on tänä vuonna järjestäytyneen, valtakulttuurin ulkopuolella tai sen reunamilla elävien perheiden, sukujen tai näiden kaltaisten ryhmittymien tekemän rikollisuuden ehkäiseminen. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa.

Rikoksentorjuntakilpailun ehdokashankkeen tulee liittyä perheiden, sukujen tai näiden tyyppisten ryhmittymien tekemien rikosten ehkäisemiseen. Ryhmillä saattaa olla etnistä tai kulttuurista taustaa. Tyypillistä on, että ryhmän tulot tulevat monen tyyppisestä rikollisesta toiminnasta.

Kilpailuhankkeissa voidaan käyttää erilaisia rikoksentorjunnan menetelmiä. Hanke voi olla kohderyhmälle suunnattua, hyvin varhaisessa vaiheessa tehtävää ehkäisevää työtä tai nuorten rikosuran katkaisemiseen tähtäävää toimintaa. Hanke voi olla myös poliisin, syyttäjän, tuomioistuimen, tullin ja veroviranomaisten yhteistyötä hallinnollisen rikoksentorjunnan keinojen toteuttamiseksi. Kilpailuun voidaan ehdottaa myös hankkeita, joissa toteutetaan järjestäytyneestä rikollisuudesta irrottautumista tukevaa Exit-tyyppistä toimintaa tai hankkeita, joilla pyritään vaikuttamaan kohderyhmään kuuluviin naisiin, jotka vastaavat lasten kasvatuksesta ja saattavat olla painostuksen kohteena. Kilpailun aihe ei koske perheen sisällä tai lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa.

Suomen ja myös Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa ehdokkaat arvioidaan erityisesti seuraavien kriteerien perusteella: (1) Hankkeen tulee keskittyä rikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan nimetyn teeman puitteissa. Lisäksi (2) hankkeen olisi hyvä olla dokumentoidusti tuloksellinen, sen tulisi (3) perustua yhteistyöhön ja (4) olla toistettavissa muissa jäsenmaissa sekä (5) olla innovatiivinen.

Suomen kilpailun voittajan valitsee syyskuussa rikoksentorjuntaneuvoston kokoama riippumaton raati. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun järjestää Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Sen asettama tuomaristo valitsee voittajan, joka saa palkintona 10 000 euroa, ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailuehdotukset saavat kunniamaininnan lisäksi 5 000 euroa. Palkinnot luovutettaneen joulukuussa Saksassa pidettävässä rikoksentorjuntakonferenssissa.

Kilpailuehdotusten on oltava oikeusministeriössä viimeistään 21. elokuuta.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Saija Sambou, puh. 0295 150 352, sähköposti: [email protected]

Ilmoittautumislomake ja lisätietoa kilpailusta