Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 4/2021

Julkaisuajankohta 30.9.2021 15.55
Uutinen

 

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021 voitti Turvallinen Oulu -hanke

Rikoksentorjuntaneuvoston asettama raati valitsi tämän vuoden kansallisen kilpailun voittajaksi turvataitokasvatusta edistävän kokonaisuuden Turvallinen Oulu -hankkeessa. Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Rikoksentorjuntakilpailun teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen. Siihen osallistui viisi hyvää ja ajankohtaista hanketta. 

Lue lisää neuvoston tiedotteesta

Haaste-lehdessä 3/2021 teemana lapsen oikeudet

Teemanumerossa kiinnitetään huomiota lapsen asemaan ja oikeuksiin rikoksen uhrina, tekijänä, turvapaikanhakijana tai kun lapsen vanhempi on vankilassa. Lisäksi pureudutaan rikosuhrikokemuksiin ja nuorten tekemään väkivaltaan.

Lue Haaste 3/2021

Rikoksentorjuntaneuvoston blogissa aiheena turvallisuuskävelyt

Tuoreimmassa neuvoston blogissa arvioidaan turvallisuuskävelyjen käyttöä ja kehittämistarpeita Suomessa. Turvallisuuskävelyn ideana on kuulla mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisia asukasryhmiä ja kartoittaa heidän turvallisuuden kokemuksiaan tietyllä rajatulla alueella.

Markus Alangon blogi

Selvityshenkilö arvioi rikoksentorjuntatyön organisointia Suomessa

Oikeusministeriö on heinäkuussa asettanut valtiotieteen tohtori Olavi Kaukosen selvityshenkilöksi arvioimaan kansallisen rikoksentorjuntatyön organisointia ja uudistamistarpeita Suomessa. Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida mm. oikeusministeriön rikoksentorjuntatyön ja rikoksentorjuntaneuvoston suhdetta muihin valtioneuvostotason toimijoihin, valtioneuvostotason vaikutusmahdollisuuksia alueellisen ja paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi sekä tutkimustiedon hankkimista ja hyödyntämistä rikoksentorjunnassa. Raportin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Neuvosto keskusteli kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutumisesta

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 27.9. Kokouksessa kuultiin esittelyt rikoksentorjuntakilpailun Oulun voittajahankkeesta ja ihmiskaupan torjuntaohjelman toimeenpanosta. Lisäksi keskusteltiin kansallisen rikoksentorjuntaohjelman 2016–2020 lähiaikoina julkaistavasta seurantaraportista ja muista neuvoston loppukauden toimista.

Koulujen ja oppilaitosten työkaluja puuttua kiusaamiseen vahvistetaan

Hallitus antoi syyskuussa esityksensä kouluissa tapahtuvan kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan vastaisen toimenpideohjelmaan liittyvistä lakimuutoksista. Esityksellä täsmennetään opetustoimen säännöksiä, jotta kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata koulussa ja oppilaitoksissa toimivien turvallinen oppimisympäristö.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 16.9.

Ikääntyneisiin kohdistuvien nettihuijausten ehkäisyyn uutta materiaalia

Vuonna 2020 noin 4500 yli 65-vuotiasta joutui petosrikoksen uhriksi. Erityisesti netin kautta tapahtuneissa rikoksissa, kuten pankkipetoksissa, 70-79-vuotiaat ovat suurin uhriryhmä. Rikoshyöty on ollut pelkästään tänä vuonna miljoonia euroja. Suvanto ry:n Mummonmarkat vartijat -hankkeessa on laadittu oppaat niin ikäihmisille kuin heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille taloudellisen hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi.

Mummonmarkan vartijat -hankkeen oppaat

Finanssiala ry:n 29.9. uutinen

EUCPN julkaisi tietopaketin parisuhdeväkivallan ehkäisystä

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto on julkaissut uuden tietopaketin perheväkivallan ja parisuhdetappojen ehkäisystä. Tämä oli alkuvuoden Portugalin puheenjohtajuuskauden teema. Materiaalissa muistutetaan, että usein henkirikosta edeltää pitkäkestoinen ja monitahoinen kaltoinkohtelu ja siihen puuttumalla teko olisi voinut jäädä toteutumatta. Tietopaketissa painotetaan kohdennettujen ja systemaattisten puuttumiskeinojen ja tekijöille tarkoitettujen ohjelmien tarvetta. Tietopaketti on tarkoitettu poliittisille päättäjille ja käytännön ammattilaisille.

Toolbox on domestic violence & intimate partner homicide  – targeted and holistic approaches. EUCPN 2021.

Kriminaalityön palkinto 2021 KEIJO-toimintamallille

Rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden koulutusta toteuttava KEIJO-toimintamalli sai tämän vuoden Kriminaalityön palkinnon. Kriminaalihuollon tukisäätiö katsoo, että rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen perustuva toimintamalli on ainutlaatuinen ja edistyksellinen, ja sillä on merkittävä uusintarikollisuutta ehkäisevä vaikutus.

Kriminaalihuollon tukisäätiön tiedote 3.9.

Rikoksentorjuntaneuvoston sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet muotoon [email protected] Myös palveluosoitteet ovat muuttuneet. Neuvoston yleinen sähköpostisoite on jatkossa [email protected] ja Haaste-lehden [email protected] Vanhat osoitteet toimivat rinnalla vielä kaksi vuotta.

Sihteeristön yhteystiedot

Tapahtumia

Seminaari myymäläturvallisuuden kehittämisestä 27. lokakuuta

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää yhteistyössä Kaupan liiton kanssa myymäläturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille myymäläturvallisuusseminaarin 27.10. klo 9–12. Seminaarissa tarkastellaan mm. petosrikollisuuden monimuotoisuutta sekä sitä, miksi kaupat eivät aina ilmoita myymälävarkauksista. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Osallistua voi paikan päällä Laureassa Espoossa tai etäyhteyden kautta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Sisäisen turvallisuuden 27.10. webinaarissa keskustellaan mm. rikoksentorjuntaohjelmasta

Sisäministeriö järjestämän turvallisuuswebinaarisarjan 27.10. (klo 13–16) tilaisuus pureutuu mm. sisäisen turvallisuuden palveluihin, haavoittuvassa asemassa olevien turvallisuuden parantamiseen sekä tekoälyyn ja turvallisuuteen. Rikoksentorjuntaneuvoston esityksen otsikkona on ”Turvallisempi tulevaisuus: kuntien ja järjestöjen näkemyksiä kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta ja rikoksentorjunnan tulevaisuudesta.” Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan lähiaikoina.

Lisätietoa turvallisuuswebinaareista Tuovi-portaalissa

Tutkimuksia

Rikosuhritutkimus 2020: väkivallan taso ennätyksellisen alhaalla

Vuoden 2020 Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan korona-ajan vaikutukset näkyvät ennen kaikkea fyysistä väkivaltaa kokeneiden osuuden laskuna. Omaisuusrikosten ja seksuaalisen väkivallan osalta ei kuitenkaan havaittu vastaavaa laskua, vaan tulokset pysyivät aiempien vuosien tasolla. Vuonna 2020 neljä prosenttia 15–74 -vuotiaista Suomessa asuvista henkilöistä oli joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan kohteeksi. Nuoret olivat kokeneet fyysistä väkivaltaa selvästi vanhempia ikäryhmiä enemmän. Miehet kokivat naisia yleisemmin väkivallalla uhkaamista, kun taas naiset kokivat yleisemmin eri fyysisen väkivallan muotoja.

Näsi, Matti & Kolttola, Ilari (2021) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2020 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti.

Turvattomuuden tunne kasvanut koronapandemian aikana

Vuoden 2021 Turvassa-kyselyn tuloksia värittää koronaviruspandemian kokemukset ja sen vaikutukset ihmisten arkeen. Ihmisten turvattomuuden tunne on kasvanut hieman, ja luottamus tulevaisuuteen on jonkin verran horjunut. Vastaajat olivat aikaisempaa enemmän huolissaan omassa arjessaan lähisuhdeväkivallasta sekä tapaturmista kotona tai vapaa-ajalla.

 Turvassa 2021 - Kansalaisturvallisuus Suomessa. SPEK tutkii 25.

Seksuaalirikosten tekijöitä, tekotilanteita ja ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia selvitetty

Nuorisotutkimusverkosto ja Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) selvittivät seksuaalirikosten tekijöiden taustoihin liittyviä riskejä ja seksuaalirikosten tilannetekijöitä sekä arvioivat seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia. Riskitekijöiksi löydettiin mm. mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö ja sosiaalinen huono-osaisuus. Rikos on kuitenkin aina monien asioiden summa. Tutkijoiden mukaan seksuaalirikollisuuden torjunnassa tarvitaan monenlaisia toimia, kuten syrjäytymisen ehkäisyä, mielenterveyspalveluja, asenteisiin vaikuttamista seksuaalikasvatuksella sekä digi- ja some-taitojen kehittämistä.

Vauhkonen, Teemu ym: Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:56.

Lasten hyväksikäyttömateriaalien käytön lopettamiseen tukea

Suojellaan lapsia ry. on toteuttanut yhteistyökumppaniensa kanssa kyselyn pimeässä verkossa laitonta kuvamateriaalia käyttäneille. Raportin mukaan lasten hyväksikäyttömateriaalin käyttö lisää selvästi riskiä syyllistyä vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Enemmistö on katsonut materiaalia ensimmäisen kerran jo alaikäisenä. Vastaajia oli 12 eri kielellä yli 10 000. Samalla julkaistiin uusi anonyymi omahoito-ohjelma ”ReDirection” lasten hyväksikäyttömateriaalin katsomisesta irtipääsyn tueksi. Ohjelma on käytettävissä HUSin verkkosivuilla ja Tor-verkossa englanniksi ja espanjaksi.

CSAM Users in the Dark Web: Protecting Children Through Prevention. Suojellaan lapsia ry. 2021.

ReDirection-omahoito HUSin Mielenterveystalon sivuilla

Kouluterveyskyselyn 2021 ensimmäiset tulokset valmistuneet

Viime keväänä toteutetun kyselyn päätulos oli, että iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, mutta yksinäisyyden tunne on yleistynyt erityisesti tytöillä. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista 8 prosenttia kertoi kyselyssä kokeneensa kiusaamista viikoittain. Perusopetuksen yläluokilla heitä oli 6 prosenttia oppilaista. Toisella asteella kiusatuksi koki tulleensa viikoittain 1‒3 prosenttia opiskelijoista.

Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021. Tilastoraportti 30/2021, THL.

Alaikäisten vankien tilannetta halutaan parantaa

Rikosseuraamuslaitos teetti selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksessä nousivat esiin nuorten osastojen henkilökunnan sekä vankiterveydenhuollon niukka resursointi. Haasteita havaittiin myös perusopetuksen järjestämisessä oppivelvollisille nuorille. Vahvuutena nousi esille nuorten kanssa työskentelevän henkilökunnan motivaatio ja tahto työn kehittämiseen.

Alaikäisten ja nuorten vankien vankilaan ja vankiosastolle sijoittaminen sekä toimintojen ja turvallisuuden varmistaminen. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2021.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

Uutiskirje