Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 5/2020

Julkaisuajankohta 8.10.2020 14.35
Uutinen

Rikoksentorjuntakilpailun voitti vankien perheleiritoiminta

Kriminaalihuollon tukisäätiön perheleiritoiminta voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2020. Perheleireillä tuetaan vankeja rikollisuudesta irrottautumisessa ja pyritään ylisukupolvisen rikollisuuden ehkäisemiseen. Voittajahanke edustaa Suomea EU:n rikoksentorjuntakilpailussa joulukuussa.

Rikoksentorjuntaneuvoston tiedote ja raadin arvio

Kriminaalihuollon tukisäätiön tiedote

Rikoksentorjuntaneuvostolla tiedontäyteinen kokous

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 5. lokakuuta Helsingin yliopistossa / etäyhteydellä. Kokouksessa kuultiin paitsi vankien perheleiritoiminnasta myös Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin sekä oikeustieteellisen tiedekunnan ajankohtaisesta rikollisuuden tutkimuksesta. Vilkasta keskustelua syntyi rikoksentorjuntaohjelman seurannasta ja koronatilanteen vaikutuksesta rikollisuuteen. Lisäksi Setlementtiliitto esitteli koronatilanteeseen ja rikollisuuden ehkäisyyn liittyvää hankettaan.

Tietoa rikollisuudesta korona-aikana poliisin verkkosivuilla

Rikoksentorjuntaohjelmaan liittyviä kyselyjä tulossa

Kansalliseen rikoksentorjuntaohjelmaan 2016–2020 liittyen kunnilta kysyttiin vuonna 2017, miten ne toteuttavat rikosten ennaltaehkäisyä ja asukkaiden turvallisuuden tunnetta lisäävää työtä. Kuntakysely uusitaan lähiviikkoina. Myös järjestöille ja muille ohjelman toimien vastuutahoille on tulossa kyselyjä. Rikoksentorjuntaneuvosto toivoo, että kyselyihin vastataan aktiivisesti, koska tietoa hyödynnetään paitsi ohjelman seurannassa myös yleensä rikoksenehkäisytyön kehittämisessä.

Tietoa Turvallisesti yhdessä -ohjelmasta

Rikoksia ehkäiseviin hankkeisiin haettavana lisää valtionavustuksia

Oikeusministeriö myöntää yhteisöille valtionavustuksia rikoksenehkäisytyöhön. Seksuaali- ja väkivaltarikollisten kuntoutusohjelmien kehittämiseen on parhaillaan haettavana avustuksia. Tällä hakukierroksella painotetaan vähemmistöjen tekemän väkivallan ehkäisyä sekä verkkoavusteisen kuntoutuksen kehittämistä. Lisäksi kunnat voivat hakea avustusta rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin. Nämä haut ovat avoinna 20. lokakuuta saakka. Lokakuun aikana tulevat haettaviksi myös avustukset väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyä tukevaan toimintaan vuodelle 2021.

Seksuaali- ja väkivaltarikollisten kuntoutusohjelmien rahoitushaku

Rikoksilla oireilevien nuorten pilotoinnin rahoitushaku

Ministerityöryhmä hyväksyi toimet naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä on hyväksynyt naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimenpiteet. Kaikkiaan 32 toimenpiteellä pyritään ennaltaehkäisemään ja lisäämään tietoisuutta etenkin kunniaan liittyvästä väkivallasta ja digitaalisesta väkivallasta. Toimissa korostuu myös väkivallan tekijöiden kanssa tehtävä työ sekä esitutkinta- ja rikosprosessin sekä rikosseuraamusalan viranomaisten osaamisen parantaminen. Ohjelma julkistetaan 22. lokakuuta.

Oikeusministeriön tiedote

Nuorille suunnattu vihapuheen vastainen kampanja käynnistyi

Sisäministeriö ja Poliisihallitus ovat käynnistäneet nuorille suunnatun sosiaalisen median kampanjan, jonka tarkoituksena on kannustaa nuoria pohtimaan sosiaalisen median keskustelukulttuuria ja vihapuheen vaikutuksia lähipiirissä ja laajemmin yhteiskunnassa. EU Kids Online -tutkimuksen (2020) mukaan noin 40 prosenttia nuorista on nähnyt kiusaamista tai vihapuhetta verkossa. Kiusaamisen ja vihapuheen raja on nuorille verkossa hämärä. Sama koskee toden ja epätoden erottelua verkkosisällöissä.

Tiedote kampanjasta ja linkit materiaaleihin

Tapahtumat

Eurooppalainen asuntomurtojen ehkäisyn teemapäivä 21. lokakuuta

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto, poliisiverkosto Europol ja EU-maat järjestävät Euroopan laajuisen teemapäivän asuntomurtojen ehkäisystä 21. lokakuuta. Asuntomurtojen torjunta on tärkeää, sillä omaisuuden lisäksi uhri voi menettää turvallisuudentunteensa.

Tietoa teemapäivästä (englanniksi)

Restoratiivinen oikeus yhteiskunnallisena voimavarana -seminaari 5. marraskuuta

Oikeusministeriön, Kirkkohallituksen, Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Silta-Valmennusyhdistyksen järjestämän seminaarin pääpuhujat tarkastelevat restoratiivisen oikeuden kysymyksiä sekä kansainvälisesti että Suomen kannalta. Työryhmissä käsitellään käytännön kysymyksiä, esimerkiksi konfliktien ja rikoshaittojen ehkäisemistä asuinyhteisöissä. Seminaari järjestetään Kirkkohallituksessa (Eteläranta 8) 5. marraskuuta klo 9–16 ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen 30.10. mennessä

Julkaisut

Viharikosten määrästä tuoretta tietoa

Vuonna 2019 poliisin tietoon tuli hieman vähemmän viharikosepäilyjä kuin vuonna 2018, selviää Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuutta koskevasta vuosiraportista. Viime vuonna kirjattiin kaikkiaan 899 rikosilmoitusta, jotka määriteltiin epäillyiksi viharikoksiksi. Määrä laski edelleen kohti vuoden 2015 kasvupiikkiä edeltänyttä pidemmän aikavälin tasoa. Yleisin viharikoslaji on yhä pahoinpitely, mutta tilastoissa näkyy sanallisten loukkausten, uhkausten ja häirintätapausten määrän kasvu.

Yhdenvertaisuus.fi-sivustolla on julkaistu neljä blogia, joissa viharikostutkimuksen tuloksia avataan mm. vammaisiin henkilöihin ja sateenkaari-ihmisiin kohdistuvien rikosten näkökulmasta.

Jenita Rauta: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2019. Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 16/2020.

Yhdenvertaisuus.fi-blogit viharikoksista

Henkirikoskatsaus 2020 julkaistu

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuorein henkirikoskatsaus kertoo, että vuonna 2019 tapahtui poliisitilastojen mukaan 83 henkirikosta. Määrä ei merkittävästi eronnut vuodesta 2018. Sen sijaan tammi-kesäkuussa 2020 on ennakkotietojen mukaan ollut selvää nousua ja poliisin tietoon tullut 56 henkirikosta. Katsauksesta löytyy tietoa mm. henkirikoksen tekijöistä ja uhreista, tekopaikasta ja -välineistä, motiiveista sekä käsittelystä rikosoikeusjärjestelmässä.

Martti Lehti: Henkirikoskatsaus 2020. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 41/2020.

Uusi opas koulukiusaamisen ehkäisyyn

Opetushallitus on julkaissut oppaan kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn kouluissa ja oppilaitoksissa. Oppaassa selvennetään eri ammattilaisten rooleja ja velvollisuuksia sekä annetaan kouluille ohjeet siitä, miten kiusaamistilanteessa toimitaan. Myös oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkökulma on huomioitu.

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -opas

Toimintasuosituksia työperäisen ihmiskaupan ja hyväksikäytön torjumiseen

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) kumppaneineen on julkaissut kaksi tiivistelmää suosituksista, joiden avulla voitaisiin parantaa yritysten ja viranomaisten kykyä havaita, tutkia ja estää työperäistä hyväksikäyttöä.

Uusia työkaluja yrityksille: Miten puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan?

Miten puuttua työperäiseen ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön? Onnistuneen tutkinnan edellytykset

EUCPN julkaissut uusia käsikirjoja suomeksi

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto on julkaissut useita tietopakettejaan suomeksi syksyn aikana.

Huumausaineisiin liittyvän rikollisuuden ehkäiseminen

Petosten ehkäiseminen

Hallinnollisen torjunnan käsikirja

Fyysisten pankkiautomaattihyökkäysten estäminen