Hyppää sisältöön

Väkivaltajaosto ehdottaa väkivallan tilastoinnin kehittämistä

4.4.2013 17.10
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaosto tarkasteli vuoden 2012 aikana eri viranomaisten tekemää väkivallan tilastointia ja kirjaamista. Viranomaiset keräävät tilastoja omiin tarpeisiinsa eivätkä tilastot ole vertailukelpoisia keskenään. Jaosto tekikin joulukuussa tilastointia koskevan uudistusehdotuksen, jossa lähestyttiin poliisia, sosiaali- ja terveystoimea, syyttäjälaitosta, tuomioistuimia sekä Tilastokeskusta. Ehdotuksen tarkoituksena on tukea väkivallan tarkoituksenmukaisempien, kattavampien ja yhteismitallisempien kirjaus- ja tilastointikäytäntöjen kehittämistä.

Kattavampi kuva väkivallasta ja paremmat työkalut väkivallan ehkäisyyn

Väkivaltajaoston ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa väkivallan tilastointia, jotta väkivaltatilanteesta saataisiin parempi kuva. Yksi osatavoite on saada eri viranomaisten keräämät tiedot mahdollisuuksien mukaan aikaisempaa yhteismitallisemmiksi. Toinen tärkeä osatavoite on saattaa kyselytutkimuksilla saatu ja viranomaisten kokoama tieto väkivallasta yhteismitallisemmaksi. Toteutuessaan esitys mahdollistaa väkivallan vähentämisen pitkällä aikavälillä; kun kuva väkivaltatilanteista tarkentuu, saadaan väkivallan ehkäisyn suunnitteluun parempia työkaluja.

Jaosto esittää, että viranomaisten tietojärjestelmiin lisättäisiin mahdollisuuksien mukaan väkivaltatapahtumaa kuvailevia uusia muuttujia, joihin sovelletaan yhteisiä luokituksia. Vähimmillään tietojärjestelmiin lisättäisiin kuvailevat muuttujat väkivallan osapuolista, heidän välisestä suhteestaan, väkivallan tekomenetelmästä ja olosuhteista sekä väkivallan välittömistä fyysisistä vahingoista. Väkivaltajaosto pitää tärkeänä, että nämä tiedot mahdollisuuksien mukaan kerättäisiin kaikista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista sekä virkamiehen väkivaltaisista vastustamisista ja haitanteoista virkamiehille.

Kansainväliset sopimukset ja mm. Euroopan Unionin uhridirektiivi lisäävät paineita tilastoinnin kehittämiseen. Väkivaltajaosto esittää lisäksi, että ehdotettujen, väkivaltaa koskevien kysymysten käyttökelpoisuutta arvioidaan.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Saija Sambou, puh. 0295150352, sähköposti: saija.sambou(at)om.fi

Liitteet