Turvallisuuskyselyn kysymykset

Alla on kyselyn järjestäjien kopioitavaksi paikallisen turvallisuuskyselyn kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot sekä kysymysten mahdolliset selitteet (ks. myös ruotsiksi). (Tämä ei siis ole käynnissä oleva kysely.)

1. Koetko asuinalueesi turvalliseksi?

Kyllä
En

2. Missä määrin koet rikokset ja järjestyshäiriöt ongelmaksi asuinalueellasi?

En lainkaan
Hyvin pieniksi
Pieniksi
Suuriksi
Hyvin suuriksi

3. Onko väkivalta tai sen uhka omalla asuinalueellasi mielestäsi viime vuosina?

Lisääntynyt paljon
Lisääntynyt jonkin verran
Pysynyt ennallaan
Vähentynyt jonkin verran
Vähentynyt paljon
En osaa sanoa

4. Oletko nähnyt tappelun tai pahoinpitelyn asuinalueellasi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

En ole nähnyt
Kerran
Kaksi kertaa
3-4 kertaa
Yli neljä kertaa

5. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana pelännyt joutuvasi väkivallan kohteeksi liikkuessasi iltaisin asuinalueellasi? (valitse lähinnä oikea vaihtoehto)

En ollenkaan
Kerran tai pari vuodessa
Useita kertoja vuodessa
En liiku iltaisin kodin ulkopuolella väkivallan pelon vuoksi
En liiku iltaisin kodin ulkopuolella muusta syystä

6. Onko kotisi lähistöllä, noin kilometrin säteellä, jokin alue jota vältät väkivallan uhan vuoksi?

Ei ole
On, yksi paikka
On, useampi paikka

7. Tässä voit halutessasi tarkentaa vastauksiasi. Kerro esimerkiksi syy siihen miksi koet kyseisen paikan tai kyseiset paikat turvattomiksi tai vaarallisiksi sekä näiden paikkojen sijainti.

8. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana ajatellut muuttoa pois nykyiseltä asuinalueeltasi rikollisuuden tai julkisella paikalla esiintyvän häiriökäyttäytymisen vuoksi?

En kertaakaan
Kerran
Useammin kuin kerran

9. Oletko joutunut syrjinnän ja/tai häirinnän kohteeksi asuinkunnassasi? Onko häirintä johtunut yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä (voit valita useita vastausvaihtoehtoja?

Korkea ikä
Nuori ikä
Alkuperä, kansalaisuus, kieli
Uskonto
Poliittinen toiminta
Muu vakaumus tai mielipide
Perhesuhde
Vammaisuus, terveydentila
Sukupuoli
Seksuaalinen suuntautuminen
Muu syy, mikä?

10. Niin yksityiset henkilöt kuin kotitaloudetkin voivat joutua erilaisten omaisuusrikosten kohteeksi. Onko sinulle tai kotitaloutesi muille jäsenille sattunut asuinkunnassasi jokin seuraavista viimeisen 12 kuukauden aikana? 

Autoon kohdistunut ilkivaltaa tai se on vahingoittunut murtoyrityksessä 
Moottoripyörä, skootteri tai mopo varastettu 
Polkupyörä varastettu 
Sähköpotkulauta tai vastaava varastettu
Murto tai varkaus (myös yritys) vakituisesta asunnosta 
Murto tai varkaus (myös yritys) vapaa-ajan asunnosta 
Murto tai varkaus (myös yritys) varastotilasta, kellarista, vinttikomerosta ym. 
Muuhun omaisuuteen kuin autoon kohdistunut vahingonteko 

11. Tässä voit täydentää edellisen kysymyksen vastaustasi yksityiskohtaisemmilla tiedoilla

12. Entä onko sinulle itsellesi sattunut asuinkunnassasi jokin seuraavista viimeisen 12 kuukauden aikana?

Sinuun on kohdistunut sanallista häirintää (huutelu, kiroilu)
Sinua on uhkailtu väkivallalla kotona
Sinua on uhkailtu väkivallalla kodin ulkopuolella 
Sinua on uhkailtu väkivallalla netissä
Olet joutunut väkivallan uhriksi
Olet joutunut pari- tai lähisuhdeväkivallan uhriksi (fyysinen) 
Olet kokenut seksuaalista ahdistelua 
Olet kokenut seksuaalista väkivaltaa 
Olet joutunut ryöstön uhriksi (varkaus väkivaltaa tai sen uhkaa käyttäen) 
Kodin ulkopuolella tapahtunut henkilökohtaisen omaisuuden, kuten lompakon, luottokortin tai matkapuhelimen varkaus 
Sinua on huijattu siten, että et ole saanut tuotetta, tavaraa tai palvelua, vaikka olit maksanut siitä
Pankki- tai luottokorttiasi on käytetty ilman lupaa tai tililtäsi on anastettu rahaa muulla tavoin. 
Henkilötietojasi on urkittu tai käytetty väärin varkauden, petoksen tai muun rikoksen suorittamiseksi 
Muu, mikä?

13. Miten huolestunut olet siitä, että joudut seuraavien 12 kuukauden aikana alla mainittujen rikosten tai tapahtumien kohteeksi asuinkunnassasi/-kaupungissasi? 

En ollenkaan huolestunut - Hieman huolestunut - Melko huolestunut - Erittäin huolestunut

Omaisuuttasi varastetaan
Omaisuuttasi vahingoitetaan 
Asuntoosi yritetään murtautua 
Joudut liikenneonnettomuuden uhriksi
Joudut väkivallalla uhkailun kohteeksi
Joudut väkivallan kohteeksi
Joudut seksuaalirikoksen uhriksi 
Joudut seksuaalisen häirinnän kohteeksi 
Joudut muunlaisen häirinnän kohteeksi 
Sinulle kaupitellaan huumausaineita 
Joudut petoksen uhriksi

14. Kuinka usein seuraavat asiat tai ilmiöt huolestuttavat sinua?
1= eivät koskaan - 5=jatkuvasti

Maahanmuutto
Rasismi
Poliittiset ääriliikkeet
Yhteiskunnallinen eriarvoisuus
Vihapuhe
Sananvapauden rajoitukset
Kotona sattuvat onnettomuudet
Ilkivalta
Huumeiden käyttö
Rattijuoppous
Päihtyneet henkilöt
Valvonnan siirtyminen yksityiselle turva‐alalle

15. Kuinka suurena ongelmana pidät seuraavia asioita omalla asuinalueellasi?

Ei lainkaan ongelma - Ei suuri ongelma - Melko suuri ongelma - Suuri ongelma

Julkisella paikalla räyhäävät tai juopuneet henkilöt 
Kadulla häiritsevästi käyttäytyvä nuoriso 
Ympäristön roskaisuus, epäsiisteys tai jätteet 
Graffitit, töhryt ja muu omaisuuden tahallinen vahingoittaminen
Huumeiden myyjät tai käyttäjät 
Äänekkäät naapurit tai äänekäs juhliminen
Muu, mikä?

16. Mitkä olisivat mielestäsi toimivia ratkaisuja kuntasi tai asuinalueesi rikollisuus- ja häiriökäyttäytymisongelmiin?
(voit valita useita eri vaihtoehtoja)

Anniskelupaikkojen tehokkaampi valvonta
Alaikäisten alkoholinkäytön tehokkaampi valvonta
Poliisin suorittaman yleisen järjestyksen valvonnan lisääminen
Kameravalvonnan lisääminen
Valaistuksen lisääminen / rikkinäisten lamppujen nopea vaihtaminen
Parempi kunnossapito (esim. roskien siivous, töhryjen poisto)
Pensaiden ja puiden harventaminen (esim. kävelyreittien varsilta)
Muu

17. Onko sinulle sattunut asuinalueellasi jokin seuraavista tapaturmista viimeisten 12 kuukauden aikana? 

Kaatuminen
Liukastuminen
Putoaminen
Liikenneonnettomuus
Muu tapaturma
Ei ole sattunut tapaturmia viimeisten 12 kuukauden aikana

18. Johtuiko sinulle sattunut tapaturma mielestäsi?

Katujen liukkaudesta (irtosora tai liukkaat lehdet)
Jäisen kadun hiekoituksen puutteellisuudesta
Lumien aurauksen puutteesta
Katujen kuoppaisuudesta
Ympäristön esteellisyydestä (esim. korkeista kivetyksistä)
Puutteellisesta tai riittämättömästä katuvalaistuksesta
Muu syy:

TAUSTATIEDOT

19. Onko asuinalueesi rakennusmuodoltaan pääsääntöisesti? 

Kerrostaloalue
Pari- tai rivitaloalue
Omakotitaloalue

20. Oletko asunut nykyisellä asuinalueellasi? 

yli vuoden (>12kk)
alle vuoden (<12kk)

21. Asuinalueesi postinumero on?

22. Asutko kotikuntasi tai kaupunkisi? 

keskustassa
taajama-alueella
haja-asutusalueella

23. Onko asuntosi? 

Omistusasunto
Yksityinen vuokra-asunto
Kunnallinen vuokra-asunto
Asumisoikeusasunto
Muu

24. Sukupuoli? 

Mies
Nainen
Jokin muu
En halua kertoa

25. Oletko iältäsi?

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 tai yli

26. Siviilisääty 

Naimaton
Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
Avoliitossa
Asumuserossa tai eronnut
Leski

27. Onko kotitaloudessasi alle 18-vuotiaita lapsia? (voit valita useita vaihtoehtoja) 

Alle 7-vuotiaita lapsia
7-12-vuotiaita lapsia
13-17-vuotiaita lapsia
Ei ole alle 18-vuotiaita lapsia

28. Mitä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut tai parhaillaan suorittamassa? (voit valita useita kohtia)

Yliopistotutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (vanh.)
Ylioppilastutkinto
Ammatti- tai erikoisammattitutkinto
Perus-, keski- tai kansakoulu
En mitään edellä mainituista

29. Mikä seuraavista sopii mielestäsi parhaiten kuvaamaan tämänhetkistä tilannettasi? 

Työelämässä (myös osa-aikaeläkkeellä)
Työtön
Eläkkeellä
Opiskelija
Työelämän ulkopuolella muusta syystä kuin työttömyys, eläkkeellä oleminen tai opiskelu


30. Omistatko sinä tai joku kotitaloutesi jäsenistä, tai onko sinulla käytössäsi jokin seuraavista:
Tämä taustakysymys liittyy kysymykseen 10. Esimerkiksi autoon kohdistuvan rikoksen uhriksi voi joutua vain jos omistaa auton. Näin kyselyn vastauksista voidaan havaita, että moniko auton omistaja on joutunut autoon kohdistuneen rikoksen uhriksi. (valitse kaikki oikeat vaihtoehdot)

Auto
Moottoripyörä, skootteri tai mopo
Polkupyörä
Vapaa-ajan asunto