Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 3/2018

Julkaisuajankohta 14.6.2018 13.48
Uutinen

Taskuvarkauksien ehkäisykampanja käynnistyy

Euroopan laajuinen kampanja taskuvarkauksien ehkäisemiseksi käynnistyy. Lähinnä sosiaalisessa mediassa näkyvän kampanjan ideana on varoittaa kansalaisia taskuvarkauden riskistä ja antaa tietoa siitä, miten omaisuuttaan voi suojata varkailta. Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) lyhyiden videoiden aiheena ovat taskuvarkaudet julkisessa liikenteessä, festivaaleilla ja jalkapallon MM-kisojen ulkoilmakatsomoissa. Videot voi katsoa ja jakaa YouTubessa. Neuvoja taskuvarkauksilta suojautumiseen on koottu rikoksentorjuntaneuvoston sivuille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja näiden kielten lisäksi Helsingin poliisi antaa neuvoja kiinaksi ja japaniksi.

#ProtectYourPocket -kampanjaan Suomessa osallistuvat rikoksentorjuntaneuvosto, Helsingin poliisi ja Helsingin kaupunki. Myös muiden kaupunkien ja erilaisten joukkotapahtumien järjestäjien toivotaan jakavan videoita ja tietoa taskuvarkauksilta suojautumiselta omissa some-kanavissaan.

Videot EUCPN:n YouTube-kanavalla

Rikoksentorjuntaneuvoston neuvoja taskuvarkauksilta suojautumiseen (fi, sv, eng)

Poliisin ohjeita turisteille (fi, sv, eng, kiina ja japani)

Rikoksentorjuntakilpailu on käynnissä

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka voittaja edustaa Suomea vuoden 2018 Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Teemana on tänä vuonna poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Kilpailuhanke voi liittyä joko jonkin rikosilmiön vähentämiseen tai turvallisuuden tunteen parantamiseen. Yhteistyökumppaneina voivat olla poliisin lisäksi esimerkiksi kunta, järjestöt, asukasyhdistykset, asukkaat tai elinkeinoelämä.

Lisätietoa kilpailusta ja ilmoittautumislomake

Vuoden 2018 rikoksentorjunnan valtionavustukset myönnetty

Oikeusministeriö on myöntänyt avustusta neljälle paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Erityinen teema tänä vuonna oli osallistava budjetointi. Avustuksen saajat ovat: 1) Kalliolan Setlementti ry 12 000 euroa Naapuruuskohtauttamo-hankkeeseen, 2) Turun kaupunki 13 000 euroa Ratkaisut turvallisuuden tunteen lisäämiseen -hankkeeseen, 3) Valo-valmennusyhdistys ry. 16 000 euroa KNOW – kokemustieto nuorten rikostentorjunnassa -hankkeeseen ja 4) Vantaan kaupunki 29 000 euroa Meidän Korso – Kaikkien Korso -hankkeeseen.

Vuoden 2018 avustuksista enemmän

Työryhmä valmistelee toimintamallia rikoksilla oirehtiville nuorille

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän kehittämään rikoksilla oirehtiville nuorille toimintamallia, jossa rikosprosessiin sovitetaan eri viranomaisten ja muiden, ennaltaehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. Toimintamallissa suunnittelussa hyödynnetään myös TEAS-tutkimushankkeen tuloksia, jossa selvitetään rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuutta, nuoren tilanteen kartoittamiseen käytettäviä menetelmiä ja nuorten palveluihin sitoutumisen haasteita.

Työryhmän tehtävä tulee Sisäisen turvallisuuden strategiasta. Työryhmän toimikausi on 1.5.–31.12.2018. Sen puheenjohtajana toimii rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski. Jäsenet tulevat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kuntaliitosta, poliisihallituksesta, Rikosseuraamuslaitoksesta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ja Nuorisotutkimusseurasta.

Lisätietoa: työryhmän sihteerit Minna Piispa ja Saija Sambou ([email protected])

Lisätietoa TEAS-hankkeesta Nuorisotutkimusseuran sivuilla

Neuvosto tutustui Setlementin sukupolvien kortteliin

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 29.5. Helsingin Jätkäsaaren sukupolvien korttelissa. Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen kertoi, että korttelin yhtenä tausta-ajatuksena on, että yhteisöllisyys parantaa turvallisuuden tunnetta ja ehkäisee rikoksia. Asumismalli yhdistää eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Setlementtiasuntojen vuokratalossa 1/3 asukkaista valitaan erityisperusteilla. Korttelivalmentaja auttaa, tukee ja kannustaa asukkaita yhteiseen tekemiseen. Setlementillä on olemassa tai suunnitteilla 24 vastaavaa taloa.

Vanhempi konstaapeli Harri Soininen Helsingin poliisilaitokselta kertoi puolestaan poliisin ennalta estävästä toiminnasta eri kieli ja kulttuuritaustaisten sekä poliittisten ääriryhmien kanssa. Toiminta poikkeaa tavallisesta poliisityöstä ja lähtee asiakkaan luottamuksen rakentamisesta viranomaisiin. Lisäksi kokouksessa kuultiin turvallisuussuunnittelun kehittämisestä Sisäisen turvallisuuden strategiassa ja asetettiin rikoksentorjuntakilpailun raati.

 

Islannissa monipuoliset keinot humalajuomisen vähentämisessä

Islannissa nuorten humalajuomista on onnistuttu vähentämään toimilla, joihin koko yhteiskunta on sitoutunut. Valtio mm. rajoitti alkoholin ostoikää ja nuorten pääsyä alkoholia myyviin paikkoihin sekä sääti lain nuorten ulkona liikkumisajoista. Kunnat sitoutuvat mm. valvomaan alkoholin myyntiä alaikäisille ja antoivat nuorille 430 euron harrastusrahan, ns. vapaa-ajan kortin. Kouluissa nuorille, heidän vanhemmilleen ja koulun henkilökunnalle annettiin tietoa ravinnosta, liikunnasta, mielen hyvinvoinnista ja elämäntaidoista. Nuorisotalot sitoutuivat järjestämään alkoholittomia tapahtumia nuorille ja koulutusta nuorille ja heidän vanhemmilleen. Vanhempien roolina oli valvoa kotiintuloaikoja ja järjestää valvontapartioita. Vanhemmat myös sitoutuivat viettämään enemmän aikaa nuortensa kanssa. Toiminnan kohteena olevia nuoria tiedotettiin lainmuutoksista ja säännöksistä. Toimenpiteiden johdosta nuorten onnellisuus on lisääntynyt, vanhempien kanssa vietetty aika on lisääntynyt ja humalajuominen on vähentynyt selvästi.

Islannin malli nuorten päihteiden käytön ehkäisyssä ja mielen hyvinvoinnin tukemisessa herätti paljon keskustelua ja ideoita Päihdepäivien päättäjätilaisuudessa toukokuussa.

Professori Harvey Milkmanin esitys Päihdepäivillä

Tohtori Dora Gudmundsdottirin esitys

Tietosuoja ja uutiskirjeen peruuttaminen

Rikoksentorjuntaneuvosto noudattaa 25.5. voimaantullutta EU:n tietosuoja-asetusta ja käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi eli nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi turvallisesti. Voit tutustua neuvoston verkkopalvelun tietosuojaselosteen ja uutiskirje- ja sidosryhmärekisterin selosteeseen.

Uutiskirjeen voi peruuttaa sähköpostiin tulevan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä tai sähköpostilla rikoksentorjunta(at)om.fi.

Julkaisuja

Haasteessa 2/2018 teemana syyntakeettomuus

Haaste-lehden 2/2018 teemana on "syyntakeettomuus". Verkkolehteen poimittujen artikkelien aiheena on esimerkiksi vankien mielenterveysongelmat, mielentilatutkimukset, tuomitsemiskäytäntö, historialliset ulottuvuudet, rikosvastuuiät eri maissa ja oikeuspsykiatrisen potilaan hoito. Rikoksentorjunta-palstan aiheena on nuorisorikollisuuden ehkäisy.

www.haaste.om.fi

Turvallisuudessa on isoja eroja eri väestöryhmien välillä

Turvallisuus ja turvattomuutta aiheuttavat asiat jakautuvat hyvin eri tavoin eri sukupuolten välille, selviää sisäministeriön tilaamasta selvityksestä. Naisten kokema lähisuhdeväkivalta on jopa EU:n toiseksi korkeimmalla tasolla. Myös ikä, asuinpaikka, tulotaso, perhetausta ja koulutus vaikuttavat paljon turvallisuuteen. Toinen selkeä turvallisuuden epätasa-arvosta kertova tosiasia on maahanmuuttajien ja muiden etnisten vähemmistöjen kohtaama väkivalta, syrjintä ja vihapuhe. Yksi selvityksen tulos on se, että eri väestöryhmien turvallisuudesta tiedetään liian vähän. Tieto on perusta sille, että eroja voidaan pienentää tehokkaasti.

Onko Suomi maailman turvallisin maa kaikille? Turvallisuuden toteutuminen eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta. KMPG 2018.

Kansalaisten luottamusta poliisiin selvitettiin kymmenennen kerran

Tuoreen poliisibarometrin mukaan noin 95 % suomalaisista luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Vajaa 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että poliisi usein tai erittäin usein kohtelee ihmisiä kunnioittavasti ja tekee oikeudenmukaisia ja puolueettomia päätöksiä. Poliisin toimintaa ei kuitenkaan pidetä virheettömänä. Lähes joka viides vastaaja katsoi, että poliisi on tehnyt selviä virheitä omassa toiminnassaan. Seksuaalisessa väkivallassa ilmoittamisaktiivisuus on alhaista, vain joka kuudes seksuaalisen ahdistelun tai väkivallan tapaus ilmoitetaan poliisille. Osuus on selvästi pienempi kuin muissa rikostyypeissä.

Matti Vuorensyrjä & Monica Fagerlund: Poliisibarometri 2018: kansalaisten arviot poliisin toiminnasta ja Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 130/2018.

Turun puukotusten turvallisuustutkinta on valmistunut

Riippumaton tutkintaryhmä on saanut valmiiksi turvallisuustutkinnan Turussa 18. elokuuta 2017 tapahtuneista puukotuksista. Tutkintaryhmä antaa yhdeksän turvallisuussuositusta vastaavan kaltaisten iskujen ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Suositukset koskevat mm. turvapaikkapäätösprossia, radikalisoitumista ehkäisevää työtä, moniviranomaistyön johtamista, väestön nopean varoittamisen mallin kehittämistä ja uhrien psykososiaalista tukea.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus

Seuraa rikoksentorjuntaneuvostoa (@rtneuvosto) myös Twitterissä!