Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 3/2021

Julkaisuajankohta 11.6.2021 11.47
Uutinen

Rikoksentorjuntakilpailu 2021 käynnistyy

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana on tänä vuonna alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen. Ehdokashanke voi liittyä kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseen eri ympäristöissä, myös internetissä. Kansallisen kilpailun voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Kilpailuehdotusten on oltava oikeusministeriössä viimeistään 25. elokuuta. 

Lisätietoa ja ilmoittautumislomake

Haaste-lehti 2/2021 on ilmestynyt

Tuoreessa Haaste-lehdessä on teemana ”työelämään liittyvä rikollisuus”. Viime aikoina tutkimuksissa, mediakeskusteluissa ja lakihankkeissa pinnalla on ollut maalittaminen, eri ammattiryhmien rikosuhrikokemukset sekä työperäinen ihmiskauppa. Poliisi ja kriminaalipolitiikan perinteiset keinot eivät kuitenkaan yksin riitä torjumaan työpaikoilla tapahtuvia rikoksia tai hyväksikäyttöä. Teema-artikkeleissa tuodaan esiin ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia eri näkökulmista.

Haaste 2/2021

Rikoksentorjuntaneuvoston blogissa aiheena sovittelu

Tuoreimmassa neuvoston blogissa käsitellään sovittelun ja rikoksentorjunnan yhteyttä ja käydään läpi Sovittelijapäiviltä saatua palautetta. Sovittelun käytön mahdollisuuksista ja kokemuksista tarvitaan lisää tietoa.

Saija Samboun blogi

Paikalliset rikoksentorjunta-avustukset 2021 myönnetty

Oikeusministeriö on myöntänyt valtionavustusta neljälle paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. Erityisenä teemana oli haavoittuviin ryhmiin kohdistuvien verkkorikosten ehkäisy. Avustusta myönnettiin seuraaville toimijoille/hankkeille: Silta-Valmennusyhdistys ry, Suomen Setlementtiliitto, Turun kaupunki sekä Vuolle Setlementti ry.

Rikoksentorjunta-avustukset

Rikosseuraamusalan tutkimusrahat haettavana

Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahat ovat jälleen haettavissa. Rikosseuraamuslaitos myöntää vuosittain rahoitusta rikosseuraamusalaa koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tänä vuonna rahoitetaan erityisesti hankkeita, joiden teemoina ovat rangaistusajan suunnitelmallisuus ja palvelujatkumot sekä asteittainen vapautuminen vankeudesta. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset syyskuussa 2021. Rahoitushaku on käynnissä 31.heinäkuuta saakka.

Lisätietoa ja ohjeet hakuun

Sisäisen turvallisuuden selonteko hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa sisäisen turvallisuuden selonteon ja antoi sen eduskunnan käsiteltäväksi. Selonteon tavoitteena on, että Suomi on tulevaisuudessa entistä turvallisempi maa kaikille Suomessa oleville ihmisille ja ihmisryhmille. Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioidaan Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia kansallisia ja globaaleja muutosvoimia, sekä määritellään sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja kehittämisen suunta vuoteen 2030 saakka.

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Sisäministeriön tiedote

Suomi sai ensimmäisen korruptionvastaisen strategian

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen korruptionvastaisesta strategiasta ja sitä tukevasta toimenpideohjelmasta vuosille 2021–2023. Tavoitteena on torjua korruptiota nykyistä laaja-alaisemmin kaikilla julkishallinnon tasoilla. Avainasemassa ovat viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen, korruption nykyistä parempi tunnistaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen. Korruptionvastainen strategia vahvistaa eettisesti hyviä käytänteitä julkisessa hallinnossa ja yrityksissä. Strategialla ja toimenpideohjelmalla torjutaan korruptiota esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä ja lisätään hankintojen avoimuutta.

Oikeusministeriön tiedote

Aggredille EU-mainetta

Euroopan komission Radicalisation Awareness Network (RAN) -verkosto on myöntänyt HelsinkiMission Aggredille ensimmäisenä suomalaisena toimijana maininnan parhaasta käytännöstä (Best Practice Label) väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi. Aggredi-menetelmä on suunnattu 18–49-vuotiaille kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille, joita ovat esimerkiksi järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ääriliikkeistä irtaantuvat henkilöt. Aggredi on Keskusrikospoliisin Exit-toiminnan virallinen yhteistyökumppani ja vastaa asiakkaiden psykososiaalisesta tuesta.

HelsinkiMission uutinen

Tapahtumia

Koulutus toimivista väestösuhteista sekä polarisaation ja konfliktien käsittelystä

Depolarize.fi-hanke tarjoaa ensi lukuvuonna Pirkanmaalla Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely -täydennyskoulutuksen (5op). Monimuoto-opetuksena järjestettävälle kurssille haetaan ensisijaisesti Pirkanmaalla toimivia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet olemaan mukana alueellisessa asiantuntijaverkostossa. Koulutus antaa välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyy sekä tekee tutuksi Suomen väestösuhdepolitiikkaa ja keinoja toimivien väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Haku koulutukseen päättyy 30. kesäkuuta.

Koulutusilmoitus

EUCPN järjestää kesäkuussa webinaarin ja teemapäivän asuntomurroista

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto EUCPN järjetää webinaarin asuntomurtojen ehkäisystä maanantaina 14. kesäkuuta. Webinaarissa annetaan yleiskatsaus siitä, millaiset tavat toimivat tai eivät toimi asuntomurtojen ehkäisyssä. Osallistuminen on ilmaista, mutta tilaisuuteen tulee ilmoittautua. Lisäksi asuntomurtojen ehkäisyyn liittyvä teemapäivä järjestetään 16.kesäkuuta. Teemapäivän tavoitteena on tuoda tietoa kansalaisille siitä, kuinka koteja voidaan suojella murroilta.

Käynnissä on juhlavuosi, sillä 28.toukokuuta EUCPN täytti 20 vuotta. Onnea EUCPN!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen webinaariin

Lisätietoa teemapäivästä

Julkaisuja

Uusi tieteellinen Kriminologia-lehti perustettu

Suomen Kriminologinen Yhdistys on perustanut uuden kriminologia-aiheisen kotimaisen tieteenalajulkaisun. Vertaisarvioidun Kriminologia-lehden ensimmäinen numero julkaistiin tiistaina 25.toukokuuta. Kriminologia-lehti on tarkoitettu kriminologisen tutkimuksen ja keskustelun foorumiksi. Ensimmäisen numeron ajankohtaisaiheita ovat muun muassa vähemmistöt ja poliisikontrolli sekä nuorisorikollisuus. Lehden päätoimittajana toimii Markus Kaakinen Helsingin yliopistosta.

Kriminologia 1/2021

Uusi Kasvun tuki -lehti tarjoaa tutkimustietoa lapsista ja perheistä

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla on lanseerannut uuden Kasvun tuki -aikakauslehden. Vertaisarvioidun tiedejulkaisun ensimmäinen numero julkaistiin 28. toukokuuta. Lehti tarjoaa ajankohtaista, tutkimusperustaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ensimmäisen numeron aiheita ovat muun muassa lapseen kohdistuva lähisuhdeväkivalta, maahanmuuttajalasten terveys ja matalan kynnyksen hoito lasten ahdistuneisuuteen.

Kasvun tuki 1/2021

Euroopan huumeraportti 2021 keskittyy koronan vaikutuksiin

Covid-19-epidemia on vaikuttanut Euroopassa huumeilmiön kaikkiin osa-alueisiin, kuten huumeiden tuotantoon, laittomaan kauppaan, jakeluun ja käyttöön, selviää Euroopan huumeviraston (EMCDDA) vuosiraportista. Vuosiraportin teemana on Covid-19-epidemian vaikutukset huumausaineiden käyttöön Euroopassa. Raportti on saatavilla myös suomeksi.

Euroopan huumeraportti 2021

Keinoja eriarvoisuuden ja turvattomuuden vähentämiseksi koronaepidemian jälkeen selvitetty

Sisäministeriö asetti viime vuonna Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin, professori Juho Saaren selvityshenkilöksi tuottamaan politiikkasuosituksia, joilla voitaisiin estää koronaepidemian mahdollisesti lisäämää eriarvoisuuden ja turvattomuuden kasvua yhteiskunnassa. Saari esitteli tekemäänsä selvitystä sisäministeriön sisäisen turvallisuuden webinaarissa 3. kesäkuuta. Saaren selvitystyö tuotti tietoa marginalisoitujen ryhmien asemasta selonteon valmistelun tueksi. Lisäksi selvityksessä arvioitiin, kuinka sisäisen turvallisuuden näkökulmasta voidaan valmistautua koronakriisin jälkeiseen aikaan. Selvitys tehtiin vuoden 2020 aikana rinnakkain valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun kanssa.

Selvityshenkilön raportti

Huono-osaisilla alueilla asuvilla kohonnut riski tulla epäillyksi rikoksesta

Henkilöt, joilla on korkeampi riski rikollisuuteen, päätyvät todennäköisemmin asumaan huono-osaisille alueille, selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Valikoitumisefektin seurauksena huono-osaisilla alueilla asuvilla on kohonnut riski tulla epäillyksi rikoksesta, vaikkei asuinalue itsessään lisää riskiä. Riskin havaittiin olevan jopa 30-kertainen henkilöillä, jotka asuivat huono-osaisimmilla alueilla verrattuna niihin, jotka asuivat hyväosaisemmilla alueilla.

Airaksinen, J., Aaltonen, M., Tarkiainen, L., Martikainen, P., & Latvala, A. (2021). Associations of neighborhood disadvantage and offender concentration with criminal behavior: Between-within analysis in Finnish registry data. Journal of Criminal Justice, 74, 101813.

Uutiskirjetilaukset

Uutiskirje