Hyppää sisältöön

Vastaa kyselyyn toimintamalleista turvallisuuden tunteen lisäämiseksi

16.11.2018 11.47
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvosto etsii hyviä toimintamalleja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi naapurustoissa ja asuinalueilla.

Turvallisuuden tunne on keskeinen hyvinvoinnin osa-alue. Turvallisuuden lisääminen ei kuulu pelkästään poliisille tai kunnan viranomaisille, vaan se on laaja-alaista yhteistyötä, jossa mukana voivat olla taloyhtiöt, isännöitsijät, asumispalveluja tuottavat tahot, yhteisökoordinaattorit, järjestöt ja asukkaat itse.

Rikoksentorjuntaneuvosto etsii esimerkkejä, millaisista teoista ja toimintatavoista syntyy turvallisuus ja turvallisuuden tunne naapurustossa tai asuinalueella. Kyselyssä etsitään:

  1. taloyhtiöiden ja asumispalveluja tuottavien tahojen hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä yhteisöllisyyden, asukkaiden yhteisen toiminnan ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi.
  2. kokemuksia ongelmanratkaisuun tähtäävistä, dialogia edistävistä sekä restoratiivisista menetelmistä, joita voidaan hyödyntää, jos asukkailla on herännyt erityisiä pelkoja tai on tapahtunut rikos, jota molemmat osapuolet haluavat sovitella.

Kysely liittyy Turvallisesti yhdessä -kansalliseen rikoksentorjuntaohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä. 

Hyvät toimintamallit julkistetaan rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilla ja 2019 ilmestyvässä rikoksentorjuntakatsauksessa. Vastaukset pyydetään 7.12.2018 mennessä. 

Hyvät toimintamallit asuinalueilla -kysely