Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 8/2019

Julkaisuajankohta 20.12.2019 10.58
Uutinen

Rikoksenehkäisyn valtionavustusten haku käynnistyy tammikuussa

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2020 valtionavustuksia rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille väkivalta- ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen sekä rikoksilla oireilevien ja päihteitä käyttävien nuorten tukemiseen. Erityisavustuksia myönnetään myös väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan. Lisäksi jaettavana ovat vuosittaiset paikallisen rikoksentorjuntatyön avustukset. Tänä vuonna priorisoidaan vammaisiin kohdistuvien rikosten torjunnan, paikallisen turvallisuusviestinnän kehittämisen ja myymälävarkauksien torjunnan hankkeita.

Kuntouttamisohjelmien samoin kuin radikalisaation ennaltaehkäisyn hankkeiden valtionavustusten hakuaika on 7.1.–18.2.2020. Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotoinnin ja paikallisen rikoksentorjunnan hankkeiden hakuaika on 16.1.–31.3.2020.

Infotilaisuuden tallenne ja esitykset

Tietoa rikoksenehkäisyyn tarkoitetuista valtionavustuksista ja niiden hakemisesta

(Nuorten toimintamallin ja paikallisen rikoksentorjunnan hakuilmoitukset tulevat sivulle tammikuun alussa.)

 

Euroopan rikoksentorjuntapalkinto 2019 Ruotsiin

Tämän vuoden Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon (ECPA) sai ruotsalainen Sofielund-hanke, jossa laajan yhteistyön ja monipuolisten keinojen avulla pystyttiin vähentämään huumerikollisuutta ja turvattomuuden kokemusta asuinalueella. Malmön Sofielundissa kiinteistönomistajat, vuokrataloyhtiöt, yritykset, poliisi, kaupunki ja yliopisto yhdistivät voimansa alueen negatiivisen kierteen katkaisemiseksi. Yhteistyön ja monipuolisten toimenpiteiden ansiosta rikollisuus ja nuorten huumeiden käyttö ja rekrytointi jengeihin vähenivät. ECPA-raati arvosti erityisesti keskeisten toimijoiden sitoutumista yhteisön laajuisen ongelman ratkaisuun ja naapuruuden vahvistamiseen.

Lisäksi palkittiin Saksan ja Tanskan hankkeet. Saksassa on kehitetty uudenlainen koulutus- ja hoito-ohjelma (Bengalo) suljettuun laitokseen tuomituille nuorille rikoksentekijöille, joilla on väkivalta- ja päihdeongelmia. Interventio sai kiitosta siitä, että se perustuu tutkimusnäyttöön ja sitä on arvioitu perusteellisesti. Tanskan palkittu hanke on anonyymi digitaalinen neuvontapalvelu 14–25-vuotiaille nuorille, jotka kokeilevat tai käyttävät huumeita. Raati arvosti hankkeen keskittymistä netin mahdollisuuksiin nuorten tavoittamisessa.

Suomea kilpailussa edusti Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta. ECPA-palkinto jaettiin EU:n rikoksentorjuntaverkoston hyvien käytäntöjen konferenssin yhteydessä Helsingissä. Aiheena oli nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja muiden haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen.

Kilpailuhankkeet esitellään EU:n rikoksentorjuntaverkoston sivuilla eucpn.org.

Konferenssin videotallenne on katsottavissa 12.1.2020 saakka.

Rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa keskusteltiin nuorten huumeiden käytöstä

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui sosiaali- ja terveysministeriössä 16. joulukuuta. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta kertoi neuvoston jäsenille nuorten huumeiden käytöstä tilastojen ja tutkimusten perusteella. Vuoden 2019 eurooppalaisen päihteiden käyttöä käsittelevän koululaistutkimuksen (ESPAD) mukaan suomalaisnuorten asenteet kannabista kohtaan ovat lieventyneet, mutta kannabiksen käyttö ei toistaiseksi ole samalla tahdilla kasvanut. Keskustelussa tuli esiin mm. poliisin ja syyttäjien tekemien seuraamuspuhuttelujen uudet ohjeet sekä tarve lisätä nuorten huumehoitoa ja verkossa tehtävän ennaltaehkäisevää työtä. Varsinaisena kokousasiana oli vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri vaihtuu

Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeriksi 1.1.2020–30.11.2021 on asetettu kehittämisneuvos Aarne Kinnunen. Muut sihteeristön jäsenet ovat erityisasiantuntija Markus Alanko, erityisasiantuntija Saija Sambou ja viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen. Sihteeristö toimii oikeusministeriössä.

Uusi toimintaohjelma antaa keinoja ehkäistä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

Uusi lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen toimenpidesuunnitelma ”Väkivallaton lapsuus” sisältää 93 toimenpidettä 0–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kohtaaman väkivallan ehkäisemiseksi. Sitä toteutetaan vuosina 2020–2025. Suunnitelma kattaa fyysisen ja henkisen väkivallan, seksuaaliväkivallan ja nettihäirinnän ehkäisyn eri kasvu- ja toimintaympäristöissä. Toimenpidesuunnitelma on käsikirja lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollossa, poliisissa, sivistys- ja nuorisotoimessa, oikeuslaitoksessa ja järjestöissä.

Lue lisää THL:n tiedotteesta

Poliisi järjestää kampanjan ikäihmisten turvallisuudesta

Poliisi kampanjoi ikäihmisten turvallisuudesta sosiaalisessa mediassa. Poliisi kannustaa ikäihmisten omaisia ja muita heidän kanssaan toimivia ottamaan rohkeasti puheeksi kaltoinkohtelun ja ilmoittamaan asiasta eteenpäin. Poliisi toivoo myös keskustelua rikosilmiöistä niiden ennalta estämiseksi.

Kampanjasta ja ikäihmisiin kohdistuvista rikosilmiöistä

Tapahtumia

Valtakunnallinen turvallisuusseminaari tammikuussa Hämeenlinnassa

Sisäministeriö järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa 15. valtakunnallisen turvallisuusseminaarin Hämeenlinnassa 23.–24.1.2020. Seminaarin teemana ovat eri väestöryhmien turvallisuuden tunteeseen liittyvät asiat sekä turvallisuuden innovaatiot, uusi tieto turvallisuudesta sekä käytännöt ja työkalut turvallisuuden edistämiseksi paikallis- ja aluetasolla.

Turvallisuusseminaarin ohjelma ja ilmoittautumiset (11.1. mennessä)

Eurooppalainen rikoksentorjuntakonferenssi helmikuussa

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) järjestää 19.–20. helmikuuta Brysselissä laajan konferenssin, jossa esitellään rikoksentorjuntatutkimusta ja hyviä käytäntöjä. Konferenssin aiheita ovat mm. rikoksentorjunnan käsite, hankkeiden arviointi, järjestäytynyt omaisuusrikollisuus, kyberrikollisuus, nuorisorikollisuus, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa, ympäristörikollisuus ja lähipoliisitoiminta.

Rikoksentorjuntakonferenssin ohjelma ja ilmoittautuminen

Rikoksen uhrin kohtaamisesta seminaari maaliskuussa

Rikosuhripäivystys järjestää 27.–28. maaliskuuta Tampereella seminaarin, jossa ensimmäisenä päivänä käsitellään rikoksen uhrin kohtaamista ja auttamista. Puhujia ovat mm. psykologi Soili Poijula, oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman, rikos- ja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen ja Poliisi-ammattikorkeakoulun yliopettaja Satu Ranta-Eskola. Toisena päivänä aiheena on vapaaehtoistyö ja vuorovaikutus voimavarana.

RIKUn seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen

Julkaisuja

Haasteessa 4/2019 teemana huumeet

Haaste-lehden 4/2019 teemana on huumeet. Artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi huumehoidon tilanteesta Suomessa ja erityisesti vankiloissa, pohjoismaisesta kannabiskeskustelusta, huumerattijuopumusten määrän kehittymisestä ja järjestäytyneestä huumerikollisuudesta Euroopassa. Rikoksentorjunta-palstalla muistutetaan hankkeiden arvioinnin tärkeydestä ja kerrotaan kansalliseen rikoksentorjuntakilpailuun osallistuneista hankkeista. Kaikki numeron artikkelit ovat luettavissa verkossa.

www.haaste.om.fi.

Rikollisuus edellisvuoden tasolla, varkaudet vähentyneet selvästi

Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden taso on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut pääosin laskusuuntainen. Merkittävä osatekijä on ollut varkausrikollisuuden ja eräiden muiden omaisuusrikosten huomattava vähentyminen. Myös rattijuopumusten määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana, ilmenee Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin rikollisuustilannekatsauksesta.

Rikollisuustilanne 2018. Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Toim. Petri Danielsson. Katsauksia 36/2019. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

Tiedote rikollisuustilannekatsauksesta

Uusi käsikirja, podcasteja ja suositukset viharikosten vastaiseen työhön

Oikeusministeriön koordinoima Against hate -hanke on tuottanut uusia koulutusmateriaaleja vihapuheen vastaiseen työhön. Erityisesti syyttäjille, tuomareille ja muilla ammattilaisille tarkoitettu käsikirja sisältää tietoa lainsäädännöstä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöistä, oikeuskäytännöstä sekä aihetta koskevista tutkimuksista. Hankkeessa on julkaistu myös kolme podcastia, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa ilmiöstä ja tukea vihapuheen vastaista työtä tekeviä toimijoita. Marraskuun lopussa päättynyt hanke julkaisi myös suositukset vihapuheen ja viharikosten vastaiseen työhön.

Tietoa ja tapausesimerkkejä vihapuheesta ja viharikoksista – käsikirja lainkäyttäjälle

Kuuntele Puhetta vihapuheesta -podcastit 

Against hate -hankkeen suositukset vihapuheen ja viharikosten vastaiseen työhön

Julkisen keskustelun ilmiöitä yhdistää ennalta-arvaamattomuus

Poliisihallituksen tuorein toimintaympäristöanalyysi käsittelee julkisen keskustelun ilmiöitä ja niiden vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen. Älylaitteiden kehitys ja yleistyminen ovat tehostaneet ihmisten järjestäytymistä asiakysymysten taakse, mutta samalla erilaisten julkista keskustelua häiritsevien lieveilmiöiden kirjo on kasvanut. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi ihmisten maalittaminen, keskustelun tahallinen häiriköinti, raju kielenkäyttö, trollaaminen ja disinformaatio.

Toimintaympäristö 2019. Osa 2/6: julkinen keskustelu. Poliisihallitus 2019.

Uutiskirje