Hyppää sisältöön

Rikollisuuden ennaltaehkäisy

Rikoksentorjuntatyön tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja rikosten aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Rikosten ehkäisyyn on olemassa erilaisia keinoja.

Lue lisää rikoksentorjunnasta

Rikosten ehkäisy vaatii laaja-alaista yhteistyötä

Rikosten ehkäisy vaatii laaja-alaista yhteistyötä

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Kuntaliiton toteuttama kysely kertoo, että kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä sekä turvallisuuteen liittyvän työn parempaa koordinointia ja resursointia.

Paikallinen tahtotila kuntoon -raportti

Rikoksentorjunnan verkkokoulutus alkaa

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttama rikoksentorjunta- ja turvallisuustyön täydennyskoulutus alkaa helmikuussa 2018.

Ilmoittaudu 5. tammikuuta mennessä

Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä

Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 2016–2020 keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Tavoitteena on myös kytkeä rikoksentorjunta entistä paremmin kunnan eri suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön.

Tutustu ohjelmaan

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata Julkaisut-sivulta. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2017 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen ja muihin julkaisuihin

Ennaltaehkäisyn kannattavuus

Rikoksentorjunnan taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia analysoimalla, ovatko toimenpiteillä saavutettavat hyödyt suurempia kuin niiden kustannukset. Kustannustehokkuuden laskemiseen on erilaisia menetelmiä.

Kustannukset ja hyödyt

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita ja saada tietoa alueen turvallisuusongelmista. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Neuvoja kävelyn järjestämiseen

Lehti käsittelee rikoksentorjuntaa ja kriminaalipolitiikkaa. Tutustu uusimpaan numeroon >