Hyppää sisältöön

Rikollisuuden ennaltaehkäisy

Rikoksentorjuntatyön tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja rikosten aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Rikosten ehkäisyyn on olemassa erilaisia keinoja.

Lue lisää rikoksentorjunnasta

Petosten ehkäisyssä korostuu tiedon levittäminen

Petosten ehkäisyssä korostuu tiedon levittäminen

Rikoksentorjuntaneuvoston asettama työryhmä arvioi, että petosrikoksia ehkäistään viranomaisten, pankkien ja järjestöjen aktiivisella työllä sekä lisäämällä ihmisten tietoisuutta petoksista eri keinoin.

Rikoksentorjuntakatsaus 2017

Rikoksentorjunnan valtionavustukset 2018

Rikoksentorjunnan avustusten haku on auki. Hankkeiden toivotaan kehittävän paikallista rikoksentorjuntatyötä ja asukkaiden osallistumista siihen. Erityisenä teemana on osallistuva budjetointi.

Avustuksia voi hakea 29.3. asti

Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä

Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 2016–2020 keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Tavoitteena on myös kytkeä rikoksentorjunta entistä paremmin kunnan eri suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön.

Tutustu ohjelmaan

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata Julkaisut-sivulta. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2017 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen ja muihin julkaisuihin

Ennaltaehkäisyn kannattavuus

Rikoksentorjunnan taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia analysoimalla, ovatko toimenpiteillä saavutettavat hyödyt suurempia kuin niiden kustannukset. Kustannustehokkuuden laskemiseen on erilaisia menetelmiä.

Kustannukset ja hyödyt

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita ja saada tietoa alueen turvallisuusongelmista. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Neuvoja kävelyn järjestämiseen

Lehti käsittelee rikoksentorjuntaa ja kriminaalipolitiikkaa. Tutustu uusimpaan numeroon >