Hyviä käytäntöjä huumeidenkäyttöön liittyvän rikollisuuden ehkäisyyn

Julkaisuajankohta 17.8.2020 14.55
Uutinen

Nuorten huumeidenkäyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ehkäisyyn on olemassa runsaasti erilaisia hyviä käytäntöjä. Niitä on nyt koottu rikoksentorjunnan verkkosivuilla julkaistuihin tietopaketteihin.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto EUCPN on julkaissut käsikirjan huumeidenkäyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ehkäisemiseksi nyt myös suomeksi. Käsikirjaa täydentää rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristössä laadittu Suomen tilanteen tarkastelu. Yhdessä ne muodostavat rikoksentorjuntakatsauksen 2019.

Rikoksentorjuntaneuvosto painottaa huumausaineiden käytön ja käytöstä aiheutuvan oheisrikollisuuden ehkäisemisen yhteydessä ns. sosiaalisen ja yhteisöissä toteutettavan rikoksentorjunnan tärkeyttä. Silloin vaikutetaan rikollisuuden taustalla oleviin sosiaalisiin ja taloudellisiin syihin. Rikoksentorjunnan keskeinen viesti on, että rikosten taustatekijöihin voidaan vaikuttaa missä tahansa nuoren kehityksen vaiheessa.

EUCPN:n käsikirjan keskeinen viesti on, että nuorten huumeongelmaan ei pitäisi lähteä etsimään ratkaisuja ja reagoimaan ilman perusteellista suunnitelmaa ja kohderyhmän analysointia. Niin ammattilaisten, vapaaehtoisten, rahoitusta myöntävien tahojen ja politikkojen tulee tunnistaa, millaisen ilmiön ja kohderyhmän kanssa työskennellään ja toimia sen mukaisesti. Käsikirja auttaa suunnittelemaan vaikuttavaa, huumeidenkäyttöä ja siihen liittyvää oheisrikollisuutta ehkäisevää ja vähentävää työtä ja sopii hyvin myös opiskelijoille, jotka haluavat tutustua arviointitutkimuksen perusteisiin.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Saija Sambou, [email protected], puh. 0295 150 352

Huumausaineisiin liittyvän oheisrikollisuuden ehkäisy. EUCPN:n käsikirja 16
Huumausaineisiin liittyvän oheisrikollisuuden ehkäisy. Tilanne Suomessa. Rikoksentorjuntakatsaus 2019
Tärkeät faktat – Huumausaineisiin liittyvän oheisrikollisuuden ehkäiseminen
Tärkeät faktat – Kuinka arvioit hanketta
Video huumeidenkäytön oheisrikollisuuden ehkäisystä EUCPN:n sivuilla
Huumeiden käytön ehkäisyn parhaat käytännöt EMCDDA:n sivuilla