Nuorten turvallisuusseminaarin 21.3.2018 kooste julkaistu

Julkaisuajankohta 3.4.2018 17.16
Uutinen

Säätytalolla keskusteltiin nuorten rikosten ehkäisystä ja siitä, miten rikoksista kannattaa kysyä ja miten niihin voi puuttua. Seminaarissa jaettiin tietoa ja hyviä käytäntöjä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Myös nuoret itse kertoivat näkemyksiään siitä, miten rikoksista pitäisi keskustella ja mitä niiden ehkäisemiseksi pitäisi tehdä. Seminaarissa yhteydessä julkaistiin verkkomateriaali nuorten rikosten ehkäisyyn.

Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä -seminaarin raportti

Seminaariraportissa on kuvattu tiiviisti esitysten ja keskustelun olennainen anti rikoksentorjuntatyön näkökulmasta. Seminaarissa esiteltiin hyviä käytäntöjä nuorten kanssa työskenteleville rikoksista keskustelemiseen nuorten kanssa. Lisäksi esiteltiin käytäntöjä, joissa nuoret itse ovat mukana turvallisuuden parantamisessa sekä koulun ja nuorisotyön mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria. Lopuksi käsiteltiin keinoja, joilla voidaan tukea rikoksen uhriksi joutunutta nuorta tai puuttua rikoksiin.

Rikoksentorjuntaneuvoston kannanotto

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Seminaarin ohjelma

Seminaarin esitykset

Honkatukia: Mihin nuorisotyötä tarvitaan rikosten ehkäisyssä ja käsittelyssä?

Tanttari: Materiaaleja rikoksista puhumiseen

Edel: Rakentava vuorovaikutus opetuksessa

Kainulainen: Välineitä seksuaalisen häirinnän ja seurusteluväkivallan puheeksiottoon

Marjamäki: Mielenterveys voimavarana ja suojana

Lappalainen, Ruusuvuori & Moilanen: Nuorisotyö koulussa

Nuorisovaltuusto turvallisuutta luomassa

Jokela: Minun silmin, sinun silmin

Laitonen: Ankkuri nuoren tukena

Arkio: Rikosuhripäivystys auttaa nuorta

Maatraiva & Skipdahl: Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyö