Haaste 3/21 ilmestynyt - teemana lapsen oikeudet

Julkaisuajankohta 15.9.2021 12.54
Uutinen

Teemanumerossa kiinnitetään huomiota lapsen asemaan ja oikeuksiin rikoksen uhrina, tekijänä, turvapaikanhakijana tai kun lapsen vanhempi on vankilassa. Lisäksi pureudutaan rikosuhrikokemuksiin ja nuorten tekemään väkivaltaan.

 

 

Haaste 3/2021

Elsa Saarikkomäki: Lapsen oikeuksiin kiinnitettävä enemmän huomiota kriminaalipolitiikassa

Riikka Kostiainen: Lapsen asemasta rikosprosessissa pitää keskustella eri näkökulmista

Kriminaalipolitiikan vaikuttajana on lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Karoliina Suonpää & Markus Kaakinen: Onko nuorten tekemä väkivalta lisääntynyt?

Lotta Virrankari & Lars Leemann: Väkivaltaa kokeneilla matalampi osallisuuden kokemus

Anu Isotalo: Nuorten seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta: vähän tutkittu, heikosti tunnistettu?

Tiina Malin: Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten rangaistuskäytäntö on muuttunut

Anastasia Lapintie: Lapsen oikeudet eivät aina toteudu, kun vanhempi on vankilassa

Inka Hetemäki: Lapsen oikeuksien toteutuminen mitataan kriiseissä

Inka Lilja: Lapsen edun huomioiminen turvapaikkalainsäädännössä – pelkkää moraalista saippuaa?

Muut aiheet

Heidi Lind (rikoksentorjunta): Näpistysrikollisuuden ehkäisyä tiiviissä yhteistyössä

Jaakko Airaksinen (kriminologia): Asuinalueiden huono-osaisuuden vaikutus rikoskäyttäytymisriskiin

Anna-Greta Pekkarinen & Janica Juvonen: Uhrilähtöisissä toimintamalleissa on potentiaalia