Haaste-lehti 1/2022 on ilmestynyt - teemana ympäristörikokset ja kestävä kehitys

Julkaisuajankohta 23.2.2022 13.38
Uutinen

Tuoreen Haaste-lehden teemana on ”ympäristörikokset ja kestävä kehitys”. Artikkeleissa pohditaan, miten ympäristörikoksiin puuttumista voidaan tehostaa ja miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä. Numerossa tarkastellaan myös, miten kestävä kehitys ja ilmastonmuutos liittyvät kriminaalipolitiikkaan tai laajemmin oikeuspolitiikkaan.

 

Haaste 1/2022

Elsa Saarikkomäki: Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kysymykset tulevat yhä enemmän myös kriminaalipolitiikkaan

Riikka Kostiainen: Ihmisoikeusnäkökulma haastaa perinteisen kriminaalipolitiikan

Kriminaalipolitiikan vaikuttajana on professori Elina Pirjatanniemi.

Riku Lindqvist: Ympäristörikosten tutkinta vaatii erityisosaamista

Hanna Brotherus & Minna Willman-Koistinen: Elintarvikeketjun rikokset ovat globaali ongelma

Tarja Koskela: Ympäristörikosten rikoshyödyn tunnistamisessa puutteita

Tia Laine-Ylijoki-Laakso: Ympäristörikosten torjunta perustuu yhteistyöhön ja strategiseen otteeseen

Maria Wakeham-Hartonen: Kestävä kehitys vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja laajaa yhteistyötä

Leena Heinämäki: Miksi ja miten saamelaisten oikeudet tulee turvata luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä?

Outi Ratamäki: Susikonfliktin oikeudelliset reunaehdot ja psykologiset ratkaisukeinot

Muut aiheet

Olavi Kaukonen (rikoksentorjunta): Viranomaisrakenteesta tietorakenteisiin – Ehdotuksia rikoksentorjunnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi

Riku Laine (kriminologia): Päihdehoidon asiakkailla moninkertainen kuoleman riski rikosseuraamusten jälkeen

Minna Kimpimäki: Lahjonta kansainvälisessä liiketoiminnassa – lahjusrikossääntelyn katvealue?

Julia Kauppinen: Ripa-hankkeessa rikos- ja päihdeongelmaisia nuoria autetaan yhdistämällä vertaiskokemusta ammattitaitoon

-----

Haasteen uutiskirjeen (4krt/vuosi) voi tilata verkkosivujen lomakkeen kautta.