Haaste-lehti 2/2024 on ilmestynyt teemalla etiikka

Julkaisuajankohta 29.5.2024 13.04
Uutinen

Tuoreessa Haaste-lehdessä käsitellään tutkimuksen teon ja rikoksentorjunnan eettisiä kysymyksiä. Artikkelien aiheena on mm. tekoäly, lasten rikoskokemusten kysyminen, tosi-tv:n vaikutus rikostaustaisten naisten elämään jatkossa, ulkomailla tehtyjen rikosten käsittely Suomessa, eläinten oikeudellinen asema, ilmoittajansuojelu, yritysten rangaistusvastuu ja harmaan talouden torjunta. Lisäksi lehdessä käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja nuorisorikollisuuden torjuntaa.

Haaste 2/2024

Elsa Saarikkomäki: Eettisissä kysymyksissä tulee huomioida valtasuhteet

Riikka Kostiainen: Korruptio ja virkarikokset eivät nouse keskusteluun
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljanen.

Simo Kyllönen: Tekoäly tulee – tunnistammeko eettiset riskit?

Laura Mielityinen: Miten lapsilta kysytään eettisesti kestävästi uhrikokemuksista?

Pirttilahti, Júden, Salovaara & Lindström: Rikostaustaisten naisten elämäntarinoita käsiteltävä julkisuudessa eettisesti

Nikula, Moisander & Koskue: Eettinen kohtaaminen rikosseuraamusalalla: Terveydenhuollon taito kohdata naisten erityistarpeet

Minna Kimpimäki: Suomen rooli rankaisemattomuuden vastustamisessa – miksi Suomessa käsitellään ulkomailla tehtyjä rikoksia?

Julia Sundström: Eläinten oikeudellinen asema on myös eettinen kysymys

Patrik Härmä: Ilmoittajansuojelulain koulutushanke tähtää eettisempään toimintakulttuuriin

Heli Korkka-Knuts: Voiko yhtiöiden rangaistusvastuu edistää eettistä liiketoimintaa?

Janne Marttinen: Harmaa talous heikentää veromoraalia

Saara Tuulari: Taloudellista hyväksikäyttöä vai varojen käyttöä lapsen hyväksi?

---

Marianne Mela & Jarmo Houtsonen: Digitaaliseen väkivaltaan puuttumisen haasteet poliisissa

Henrik Elonheimo: Perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta on erilaisia käytäntöjä eri maissa

Kaisla Saarteenoja (Kriminologia): Kyselytutkimuksella tietoa rikoksia tekevistä nuorisoryhmistä

Saija Järvinen (Rikoksentorjunta): Uusi toimenpideohjelma nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan

Markus Happonen: Katsaus kyberturvallisuuteen