Haaste-lehti 2/2022 on ilmestynyt – teemana väkivalta

Julkaisuajankohta 18.5.2022 16.45
Uutinen

Väkivalta koskettaa vuosittain tuhansia suomalaisia ja aiheuttaa mittaamatonta kärsimystä rikosten uhreille ja heidän läheisilleen. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna kirjattiin lähes 36 000 pahoinpitelyrikosta tai henkirikoksen yritystä ja yli 5 000 seksuaalirikosta. Suurin osa väkivallasta ei kuitenkaan tule viranomaisten tietoon. Kriminaalipolitiikan tueksi tarvitaan vankkaa tutkimustietoa sekä väkivallan määrästä ja syistä että toimivista keinoista tukea uhreja. Numerossa käsitellään laajasti väkivallan eri muotoja, muun muassa väkivaltaa lähisuhteissa, kouluympäristössä ja sotarikoksina, ja keskitytään sekä väkivallan uhreihin että tekijöihin.

Haaste 2/2022

Karoliina Suonpää: Väkivallan vähentämisen oltava kriminaalipolitiikan keskiössä

Riikka Kostiainen: Tutkimuksen roolia vahvistettava kriminaalipolitiikan kehittämisessä. Kriminaalipolitiikan vaikuttajana on professori Janne Kivivuori.

Karoliina Suonpää: Rikosurat samankaltaisia henkirikollisilla ja muilla vakavan väkivallan tekijöillä

Anna Nikupeteri & Merja Laitinen: Miten perhesurmia voidaan ehkäistä?

Maiju Tanskanen: Parisuhdeväkivallan tekijät ovat usein rikollisia ”generalisteja” – ja monesti myös väkivallan uhreja

Minna-Liisa Luoma, Anna Väre & Maria Valtokari: Vammaiset henkilöt kokevat muita enemmän väkivaltaa ja heidän on vaikea saada apua

Hanna Lahtinen: Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa väkivallan eri muodoista

Pekka Heikkinen & Miia Lehtinen: Poliisi kehittää väkivaltarikostorjunnan osaamistaan

Niina Mäntylä: Alle 15-vuotiaiden kiusaamisen kitkemisessä tarpeen selkeyttää viranomaisvastuita

Mika Sutela, Henri Rikander & Seppo Immonen: Naisten tekemä väkivaltarikollisuus lisääntynyt

Kimmo Nuotio: Lakkauttamiskanteet aseena järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Raimo Lahti: Kansainvälisen oikeuden vastaiset ydinrikokset ja niiden sääntely

Antti Latvala (kriminologia): Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt ja väkivalta

Saija Sambou & Heidi Lind (rikoksentorjunta): Moniammatillisuus ja riittävät resurssit tarpeen nuorten rikosten uusimisen ehkäisyssä

Markus Happonen (Kyberrikollisuus): Katsaus kyberturvallisuuteen näinä poikkeuksellisina aikoina