Haaste 4/2023 ilmestynyt – teemana poliisin ja turvallisuusalan tulevaisuuden näkymät

Julkaisuajankohta 30.11.2023 14.58
Uutinen

Tuoreessa Haaste-lehdessä käsitellään tulevaisuuden rikollisuutta ja poliisitoimintaa sekä yksityisen turvallisuusalan kehittämistarpeita.

Teema-artikkelien aiheena on mm. poliisikoulutus, ennakointityö, poliisityön muutokset, yhdenvertaisuus yksityisen turvallisuusalan toiminnassa, biometristen tietojen hyödyntäminen, viranomaisten tiedonvaihdon lainsäädännölliset haasteet sekä ihmiskauppa- ja maahanmuuttorikollisuuden tilannekuvan teko. Ajankohtaisartikkeleissa käsitellään mm. uuden vankien terveystutkimuksen antia ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä.

Päätoimittaja Elsa Saarikkomäki kiinnittää numeron pääkirjoituksessaan huomiota yksityisen turvallisuusalan kasvuun: ”Ihmisten perusoikeuksiin puuttuva, julkista hallintotehtävää ja voimankäyttöä sisältävä työ on perinteisesti katsottu kuuluvan poliisille. Tällaista valtaa on annettu yksityiselle turvallisuusalalle, mutta muutosten seurauksia ymmärretään yhä huonosti.”

HAASTE 4/2023

Elsa Saarikkomäki: Yksityisen turvallisuusalan kehittämistoimet eivät ole riittäviä

Riikka Kostiainen: Poliisikoulutuksen pitää osata ennakoida työssä tarvittavaa osaamista
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltava Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Marko Laitinen.

Ari Evwaraye: Millaista rikollisuus on tulevaisuudessa? Tarina vihreistä elefanteista

Mika Sutela & Sini Kumpulainen: Poliisin toimintaympäristö muuttuu uusien turvallisuusuhkien seurauksena

Henri Rikander: Yksityinen turvallisuusala kaipaa uudistusta

Leif Hagert & Sanni Mäntyniemi: Yksityisen turvallisuusalan on tunnettava lakisääteinen velvollisuutensa edistää yhdenvertaisuutta

Liisa Mäkinen: Laajamittainen valvonta aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia haittoja

Helinä Tiura-Virta: Passirekisterin biometristen tietojen käyttö rikostorjunnassa ja lainsäädännön haasteet

Kari Laitinen & Kimmo Kuukasjärvi: Viranomaisten tietojenvaihto ja yhteistyö haastavaa muuttuneessa toimintaympäristössä

Petri Partanen: Ihmiskauppa- ja maahanmuuttorikollisuuden torjunta perustuu analysoituun tietoon

Terhi Esko: Hyvän hallinnon tulevaisuus: Automaattisesti parempia päätöksiä?

Mika Rautanen: Vankien terveystutkimus antaa mahdollisuuksia heidän asemansa parantamisen

Janika Lindström & Karoliina Nikula: Kokemusasiantuntijat mahdollisuutena Rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa

Henna Attila: Väkivallan luvattu maa? Naisten ja miesten kokema väkivalta yleistä Suomessa

Sirpa Koskela: Lähisuhdesurmien tutkimustoiminto myös Suomeen?

Jari Taponen (Kriminologia): Poliisin vaikuttavuus kärsii näytön puutteesta

Markus Alanko (rikoksentorjunta): Pelotevaikutus osana rikoksentorjunnan työkalupakkia

Markus Happonen: Katsaus kyberturvallisuuteen